۱۰ مرداد سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: فراگیری،زبان،مادری،کودکان،ضدیت،عواقب

عواقب فراگیری زبان غیرمادری به کودکان در خانواده

چاونیوز: کسانی که به فرزندانشان بجای زبان مادری یک زبان دیگر یاد می دهند فکر نکنند که آنها اولین ظلم را در حق وطن خود، شخص خود و یا و میراث تاریخی پدر مادر و اجداد خود روا می دارند بلکه مطمئن باشند که بیشترین ظلم را به بچه خود …

ادامه نوشته »