۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

چاونیوز: مشخصات ٣٢ تن از شهروندان بازداشت شدە طی سە روز اخیر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بە تفکیک شهرستان:

ا.عمر شریفی بوکانی(اهل بوکان ساکن تهران)
٢.فرحان کرمی (اهل سرپل ذهاب ساکن تهران)

(شهرستان بانە)

٣.صلاح پزشکی ۴.رفیق پزشکی۵.مناف پزیشکی ۶.شورش پزشکی ٧. بهزاد پزشکی ٨. کریم پزشکی ٩.حاج ابوبکر پزشکی ١٠.لقمان پزشکی ١١.فرهاد پزشکی ١٢.فرزاد پزشکی ١٣.احمد پزشکی ١۴.شکراللە پزشکی ١۵.سعید قادری ١۶.ابراهیم قادری ١٧.سعید رشیدی ١٨.جمال مروتی ١٩.عثمان محمدپور ٢٠.سعید قادری ٢١.کوردو حسین پور ٢٢. علی

(شهرستان سقز)
٢٣.ایوب مینایی ٢۴.سامان خسروی ٢۵.جمال عزیزی ٢۶.عبداللە مهجور ٢٧.محمد مهجور

(شهرستان مریوان)
٢٨.ادریس بهرامیان ٢٩.فرید درخشانی ٣٠.محمد احمدی ٣١.کیوان مینویی ٣٢.عبدالرحمن افشار

https://t.me/ikhrc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.