۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

سعید من کجاست؟پرسش ۲۲ ساله

۲۲ سال از حادثه کوی دانشگاه تهران گذشت.اعتراض دانشجویی به توقیف روزنامه ” سلام” به خشونت کشیده شد و در این میان دانشجویان هزینه های زیادی دادند و جنبش دانشجویی وارد مرحله نوینی از تاریخ پر فراز و نشیب خود شد.

هر سال که ۱۸ تیر می آید.زخم این مادر تازه تر می شود.اکرم نقابی هنوز سراغ فرزندش ” سعید زینالی ” را می گیرد.قاب عکس سعید در طاقچه خانه و دستان او جا خوش کرده است.” سعید من کجاست” سوال مادری است که ۲۲ سال است،تکرار می شود تا شاید نشانی از او بیابد.(اجلال قوامی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.