۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

بازداشت دو تروریست اعزامی جمهوری اسلامی در کشور سوئد

چاونیوز: دو تروریست کە از سوی جمهوری اسلامی ایران و با پوشش پناهندگی بە کشور سوئد اعزام شدە بودند، توسط پلیس امنیتی سوئد شناسایی و بازداشت شدند.

بە گزارش رسانەهای خبری سوئد این دو تروریست قبل از آنکە توسط پلیس این کشور دستگیر شوند، درصدد بودند مخالفان جمهوری اسلامی را در این کشور ترور کنند، یا محل نشست و گردهمایی مخالفان را هدف اقدامات تروریستی قرار دهند.

این دو تروریست اعزامی جمهوری اسلامی کە بەعنوان زن و شوهر و بە قصد اقدامات تروریستی و ضربەزدن بە اعضای اپوزیسیون رژیم در سوئد اقامت داشتند، قبل از عملیاتی کردن اقدامات تروریستی خود توسط پلیس این کشور بازداشت شدند.

بە گزارش خبرگزاری روزنامەی “اکسپرس” سوئد همسایەهای این زن و شوهر بە رفتارهای مشکوک آنان پی بردە و در پی تعقیب و تحقیقات پولیس، هویت واقعی و اهداف و برنامەهای آنان آشکار گردید.

سازمان امنیتی سوئد اعلام کردە، کە این زن و شوهر در ماە ژانویەی ٢٠٢١ میلادی قصد حملەی تروریستی علیە یک نشست مخالفان جمهوری اسلامی را داشتند کە این طرح ناکام ماند.
همچنین روزنامەی “بولتن” سوئد در گزارش هفتگی خود نوشتە است: “پلیس امنیت سوئد در ماە آوریل توانستە بود دو تن را با هویت ” سلما. ک” و “فوئاد. م” کە قصد داشتند اقدامات تروریستی در این کشور اجرا کنند، بازداشت کند. در هنگام بازداشت این دو تروریست ابتدا پلیس اعلام کرد کە آنان شهروند افغانی هستند، اما سپس معلوم شد کە آنان ایرانی‌اند و با نام مستعار بە این کشور اعزام شدە بودند.

این روزنامە بنابر اظهارات کارشناسان بخش ضد تروریستی در سوئد نوشتە است کە هدف این دو درست کردن مواد منفجرە و بمب برای اقدامات ترویستی بودە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *