۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

چندین روستای استان سنندج با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند

بنا بە گزارش رسیدە بە چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران) بیش از ٣٠٠روستا در استان سنندج با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدەاند.

در همین ارتباط مدیر ادارەی آب و فاضلاب استان سنندج اظهار داشت: بیش ٣٠٠ روستا در این استان با کمبود آب آشامیدنی روبرو بودە و در این فصل آب آشامیدنی ١٠۴ روستا بصورت تانکر تهیە و توزیع میشود کە جمعیت آن بالغ بر ٧٠ هزار نفر میباشد و احتمال اینکە در آیندەای نزدیک بیش از ٣٠٠ روستا در این استان با کمبود آب آشامیدنی
روبرو خواهند شد.

بنا بە گزارش مرکز هواشناسی سنندج، امسال ٢٩١ میلیمیتر در این استان بارش باران داشتیم، کە در مقایسە با سال قبل ۴۴درصد کمتر شدە و علت کمبود آب آشامیدنی عدم بارش باران بودە.

بنا بە گفتەی مسئولین استان سنندج بعلت عدم بارش باران و کمبود آبهای زیرزمینی و رودخانەای کشاورزان استان با خسارات بسیاری مواجە شدەاند کە مبلغ آن بالغ بر ۵هزارو ۴١٠ میلیارد تومان میباشد.

شایان ذکر است کە استان سنندج باتوجە بە کمبود آب و عدم بارش باران ٣برابر ظرفیت خود دارای منبابع و سرچشمەهای پر آب است، اما مدیریت ناکارآمد در استان سنندج مانند سایر استانهای دیگر اعم از ارومیە آب رودخانەها را بە شهرهای پر جمعیت ایران انتقال میدهند از طرفی دیگر حکومت میتواند با اختصاص منابع اعتباری از محل اعتبارات خشکسالی و دیگر منابع، با تعمیق چاه‌های آبرسانی موجود و اضافه کردن منابع آب جدید، این معضل جدی را مدیریت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *