۷ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بازداشت حداقل ۶٢١ نفر از شهروندان کورد طی یازدە ماه اخیر

چاونیوز: بە استناد مرکز آمار حقوق بشر‌ کوردستان ایران (چاونیوز)، طی دو ماه زمستان ١٣٩٩(دی و بهمن) دستکم ١٨٠ تن از شهروندان کوردستان ایران بە اتهام فعالیتهای سیاسی امنیتی علیە‌ جمهوری اسلامی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدەاند.

در این گزارش آمدە است، اکثر قریب بە اتفاق این ١٨٠ تن بە اتهام فعالیتهای امنیتی علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنین همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون ارائە و احضاریە قضایی و همچنین تفتیش‌ منازل بازداشت شدگان، ضبط وسایل شخصی اعم از مدارک شناسایی، لپ‌تاب و موبایل بازداشت و در مواردی نیز ضرب و شتم بە بازداشتگاههای اطلاعاتی در مراکز‌ استان و شهرهای مختلف کوردستان منتقل شدەاند.

این در حالی است کە طی سە ماهەی بهار امسال نیز دستکم ١٠۶ تن، در سە ماهەی تابستان ١٩٢ تن و همچنین در سە ماهەی پاییز نیز ١۴٣ نفر از شهروندان کوردستان ایران بە اتهامات مشابە بازداشت شدەاند. بدین ترتیب آمار بازداشت شدگان یازدە ماە اخیر سال جاری در کوردستان تاکنون قریب ۶٢١ تن میباشد.

در مجموع از این تعداد حدود ١٧۴ تن از بازداشت شدگان محاکمە و بە حبس تعزیری محکوم شدەاند همچنین بخشی از بازداشت شدگان بە صورت موقت با تودیع قرار وثیقە آزاد شدە و بخشی دیگر نیز هنوز در بازداشگاها و نهادهای اطلاعاتی درحال بازجویی و کماکان از سرنوشت و وضعیت و محل نگهداری آنها و اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *