۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بی خبری از سرنوشت یک شهروند زن بوکانی بعداز یک ماە

چاونیوز: پس از گذشت یک ماە از بازداشت شهروند زن بوکانی سرنوشت وی همچنان نامشخص میباشد.

بنا بە گزارش چاونیوز، یک شهروند زن ساکن بوکان بە نام عظیمە ناصری کە بیش از یک ماە پیش توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود کماکان خبری از سرونوشت وی در دست نیست.

وی بعد از مراحل بازجویی در بازاداشتگاە ادارە اطلاعات اورمیە روز ١۵ بهمن ماە بە بند نسوان زندان مرکزی ارومیە انتقال دادە شدە است. در یکماە اخیر نامبردە چند بار از طریق تلفن با خانوادەاش تماس گرفتە کە در آخرین مکالمە اجازە نداند با زبان مادریش ارتباط برقرار و وی را وادار کردند بە زبان فارسی مکالمە نماید.

عظیمە ناصری بە همراە موج گستردەی بازاداشت شدگان کوردستان روز ٢٠ دیماە از سوی لباس شخصیهای ادارە اطلاعات بازداشت و پس از چند روز بە ادارەی اطلاعات ارومیە منتقل گردیدە است، با آنکە خانوادەاش چندین بار بە مراکز و نهادهای امنیتی و قضائی مراجعە نمودەاند اما تا بحال دلیل بازدشت و اتهامات و وضعیت نامبرد مشخص و معلوم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *