۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

چاونیوز آمار دقیق بازداشت شدگان اخیر کردستان بە تفکیک شهرستان را منتشر کرد

بە گزارش مرکز آمار حقوق بشر کوردستان ایران(چاونیوز): موج بازداشت شهروندان کرد در شهرهای مختلف کردستان همچنان ادامه دارد، طی دو هفتە گذشتە تعداد بازداشت شدگانی کە هنوز در بازداشتگاههای مخفی نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند(بدون احتساب آزاد شدگان) بە ٧٠ نفر رسید:

مشخصات بازداشت شدگان بە تفکیک شهرستان:(تا تاریخ یک شنبە ۵ بهمن ماه ١٣٩٩)

مهاباد: ۱ـ دریا طالبانی ۲ـ شپول خضری ۳ـ سوران حسین‌زاده ۴ـ سالار رهوی ۵ـ افشین مام‌احمدی ۶ـ سیروان نوری ۷ـ ایمان عبدی ۸ـ فرزاد سامانی ٩_سوران محمدی ١٠_ امیر بایزیدی‌آذر ۱۱ـ اسرین محمدی

نقده: ١_ عبدالله حاجی‌احمدی ۲ـ پیمان حاجی‌احمدی ۳ـ گلاویژ عبداللهی ۴ـ رحمان ابراهیمی(دریازی)۵- دیاکو زردشتی(کەلاشە)۶-طالب ریحانی٧-رشید ریحانی(برادر ساکن روستای شاولە)

سنندج(سروآباد، کلاترزان): ۱ـ آرام یوسفی ٢-امید سلیمی ٣ـ رحیم سلیمی ۴ـ آسو محمدی ۵- سیامک ادوایی ۶ـ اکرم ادوایی ٧ـ فردین ادوایی ٨-عبداللە آسال ٩-جمیل احمدیان ١٠- سیروان امینی

بوکان :۱ـ عظیمه ناصری ٢_ حسین گردشی ۳ـ محمد حاجی‌رسولپور ۴ـ قادر رسولپور ۵- علی زلفی۶-صلاح الدین حاجی رسولپور(روستای لەگز)٧-سیروان محمدپور(لەگز)٨- زانکۆ محمدپور(لەگز)٩-رشید احمدی(روستای عباس آباد)١٠-محمدامین احمدی(عباس آباد)١١-رضا زندی١٢-فرهاد زندی١٣- محمد زندی١۴-حامد رسولپور(روستای علی کند)١۵-ایوب رسولپور(علی کند)١۶-حسین رسولپور(علی کند)١٧-محی الدین شامە١٨-حسین مهربان١٩-هیرش رسولپور٢٠-فواد محمدپور٢١-فریبا احمدی٢٢-روژین محمدپور

روانسر: ١-سرکوت احمدی

پیرانشهر: ۱ـ کریم خلیفانی ۲ـ حسام‌الدین خضری ۳ـ رسول لاوازه ۴-شورش احمدی۵پشتیوان نبی زرگتن

ربط: ۱ـ بهمن یوسف زاده ۲ـ فریدون حسن زادە ۳ـ فرهاد حسن زادە

مریوان: ١_ زانیار معتمدی ۲ـ کاروان مینویی ۳ـ دانا صمدی ۴ـ سیروان کریم زاده ۵ـ جبار پیروزی ۶-فرامرز ۷ـ صهیب بادروج ٨_ عادل پروازە

سقز : ۱ـ عطا (شمال) رحمان‌زاده٢-افشین الاهی٣-بابک بابایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.