۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

صدورحکم شکارچیان حرفەای کل و بز در شهرستان اشنویه

چاونیوز: پروندە شکارچیان حرفەای این شهرستان پس از طی مراحل قانونی با صدور حکم برای متخلفین مختومە شد.

بە گزارش چاونیوز، کریم خضری رئیس ادارە محیط زیست شهرستان اشنویە گفت : طی فصل بهار تعدادی شکارچی حرفەای در کوهستانهای شهرستان اشنویە اقدام بە شکار حیوانات کوهی این منطقە کردە بودند کە با هوشیاری ادارە حفاظت محیط زیست این شهرستان مواجه شدە و شکارچیان متخلف دستگیر شدند، متخلفین برابر حکم صادرە علاوە بر حبس تعزیری با بخشودگی بخشی از این حبس با پنج سال حبس تعلیقی نیز مواجە شدند.
وی گفت: این افراد در صورت ارتکاب جرم های تعریف شدە در حکم، ضرورتا باید ۵ سال محکومیت را نیز تحمل کنند.
خضری افزود: از بابت خسارات واردە بە محیط زیست ، متخلفین به پرداخت ۶۷ میلیون تومان محکوم شدند.
وی گفت: از این مبلغ ۱۷ میلیون تومان وصول شده است و مابقی نیز طی یک فقرە چک بە تاریخ سی ام دیماە سال جاری، بەحساب جرائم ناشی از شکار و صید واریز خواهد شد.
خضری ضمن اشارە بە وضعیت تنوع زیستی شهرستان اشنویە گفت: مناطق کوهستانی این شهرستان از قابلیتها و ظرفیت های زیست محیطی ارزشمندی برخوردار است و در همین راستا این ادارە تلاش دارد تا محدودە ۳۰هزار هکتاری را تحت عنوان منطقە حفاظت شدە موسوم بە هوارمامز را ثبت کند کە با بە سرانجام رساندن این مهم و ارتقای وضعیت حفاظتی منطقە می توان بە پایداری و ثبات تنوع زیستی منطقە امیدوار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *