۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

دکتر ناصر فهیمی به محکومیت جدید ۵ سال زندان و انفرادی تهدید شد

بە گزارش رسیدە بە چاونیوز، ناصر فهیمی پزشک محبوس در زندان تهران بزرگ، به دلیل درخواست ابطال تابعیت ایرانی خود(به دلیل عدم مشروعیت نظام دیکتاتوری ایران اسلامی) و پافشاری شدید وی نسبت به تایید حکم به وسیله اعتراض به احکام و ارسال نامه های متعدد به رییس جمهور و مسئولین ردەبالای حکومتی و قوه قضاییه بعد از رسیدگی های لازم پرونده درخواست وی را موجب زیر سوال کشیدن هویت و حاکمیت جمهوری اسلامی و بازی با ابروی نظام در احکام مربوطه قید کردەاند.

همین امر باعث شدە است کە، در اوایل دی ماه ۹۹ برای چندمین بار د.ناصر فهیمی از طرف مسئولین قضایی و زندان تهدید به تشکیل پرونده جدید و صدور حکم پنج‌سال زندان و انتقال به انفرادی و تبعید بە زندان های دیگر در صورت عدم انصراف از درخواست(ابطال تابعیت)و پافشاری مجدد ایشان نسبت به تایید حکم شدەاند.

ناصر فهیمی در طول بیش از ۱۰ سال زندان ممتد خود به دفعات مورد اعمال غیر انسانی از طرف مامورین حکومتی اعم از، عدم تحویل داروهای تخصصی به ایشان، انتقال های مکرر از زندان به زندان دیگر،محدودیت شدید در دسترسی بە ملاقات، تلفن، عدم رسیدگی به درخواست های قضایی وی و بسیاری از موارد غیر انسانی و ناقض حقوق بشر شده است و بارها در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته است و به علت دیدگاه سیاسی خود و نگاه امینتی حکومت جمهوری اسلامی به شهروندان کورد در ایران بارها مورد رفتاری تبعیض آمیز قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.