۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بازداشت ١٩٢ تن در کردستان بە اتهام فعالیتهای سیاسی عقیدتی طی ٣ ماه دوم سال ١٣٩٩

چاونیوز: طی٣ ماه نخست امسال حداقک ١٩٢ تن در کردستان بە اتهام کنش و فعالیت سیاسی کە جمهوری اسلامی بر مخالفت با خود تعبیر کردە است، بازداشت و زندانی شدەاند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان طی این سه ماه دستکم ١٩٢ نفر را به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردی مخالف با جمهوری اسلامی بازداشت کرده‌اند.

بە گزارش مرکز آمار چاونیوز، تعدادی از این بازداشت شدگان پس از مراحل بازجویی با قرار کفالت و تامین وثیقه‌های سنگین بصورت موقت آزاد شده‌ و ۵۶ تن از این بازداشت شدگان در محاکمه‌ای صوری به سه ماه تا ١٧ سال زندان محکوم شدە و حکم اعدام چەند تن نیز صادر شدە است. از این 56 نفر دو تن به اتهام عضویت در احزاب سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شدە و حکم اعدام دو تن نیز در دادگاه تجدیدنظر مجددا تایید شدە است. همچنین ۵٢ زندانی دیگر هم در مجموع به تحمل٢۴٨٠ ماه (٢٠۶ سال و هشت ماه) زندان محکوم شدەاند.
گفتنی است نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان در فصل بهار نیز،١٠۶ تن را به اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی بازداشت و با احتساب آن آمار کسانی که طی شش ماهه نخست امسال بە اتهام کنش‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، حداقل ٢٩٨ تن بودە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.