۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

گزارشی دربارە قتل یک زندانی در زندان سقز توسط نیروهای انتظامی

چاونیوز: یک زندانی در اثر شکنجە و ضرب و شتم ماموران انتظامی بە قتل رسیدە و مسئولین زندان سقز پدر وی را ناچار بە امضاء برگەای کردەاند کە شهادت دهد فرزندش بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانش را از دست دادە است.

بە گزارش چاونیوز بە نقل از هەنگاو، روز شنبە ٢۴ خرداد ١٣٩٩، یک زندانی ٣۴ سالە با هویت ”سید کمال حسینی“ در اثر شکنجە و ضرب و شتم نیروهای ادارە آگاهی شهرستان سقز جانش را از دست دادە است.

یکی از نزدیکان خانوادە حسینی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە اعلام کرد کە، نیروهای ادارە آگاهی شهرستان سقز روز چهارشنبە ٢١ خرداد (١٠ ژوئن) بە منزل پدری سید کمال یورش بردە و وی را در حیاط خانە در مقابل دیدگان مادرش مورد بی احترامی قرار دادە و سپس بازداشت کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە همان روز سید کمال از سوی دو نفر از ماموران ادارە آگاهی کە اسامی آنها نیز نزد خانوادەاش می باشد بە شدت شکنجە و مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و روز پنج شنبە بە زندان مرکزی سقز منتقل شدە است.

بە گفتە این منبع، سید کمال حسینی ساعت دو ظهر روز جمعە بە دلیل جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران آگاهی وضعیت جسمانیش وخیم شدە و بە بیمارستان ”خمینی“ منتقل و ساعت ٧ صبح روز شنبە جانش را از دست دادە است.

این منبع نزدیک بە خانوادە در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگار هەنگاو گفت: ”نە مسئولین بیمارستان و نە مسئولین زندان خبر مرگ سید کمال را بە خانوادەاش اعلام نکردە و دو داماد این خانوادە ظهر همان روز مطلع و بە بیمارستان رفتە و پس از آنکە از مرگ وی در بیمارستان اطمینان حاصل کردەاند ، خانوادەاش را مطلع ساختەاند“.

بە گفتە وی، اجازە انتقال جسد سید کمال از بیمارستان پس از ٣٠ ساعت و آن هم زمانی کە برگەای را مبنی بر ایست قلبی ناشی از بیماری کرونا را بە پدرش امضاء کردەاند، صادر شدە و ادارە آتش نشانی سقز بدون اینکە اجازە دیدن جسد را بە خانوادە بدهد آن را در قبرستان آیچی با تدابیر ویژەای کە برای فوت شدگان کرونایی در پیش گرفتە می شود، دفن کردە است.

هرچند پزشک قانونی نیز دلیل مرگ سید کمال را ایست قلبی ناشی از کرونا اعلام کردە، اما خانوادەاش معتقد هستند کە روند کالبد شکافی وی فرمالیتە بودە و تنها ٣٠ دقیقە جسد ایشان در داخل ساختمان پزشک قانونی بودە است.

این خانوادە اعلام کردەاند کە تست کرونای سید کمال در پزیرش زندان سقز مثبت نبودە و با این حال آنها را ناچار کردەاند تا برگەای را امضاء کنند کە در آن دلیل مرگ وی ابتلا بە کرونا اعلام شدە است.

سید کمال حسینی متاهل بودە و پدر یک فرزند می باشد کە همسرش چند سال پیش از وی جدا شدە و فرزند آنها نیز نزد همسرش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.