۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش فصلی نقض حقوق بشر در کوردستان ایران زمستان 1395

(گزارش فصلی سه ماه زمستان 1395 نقض حقوق بشر در  کوردستان ایران)

 

 

شماره نام و نام خانوداگی مکان شغل نوع صدمه چگونگی حادثه و نوع اتهام تاریخ
1 مسعود آلانی اشنویه مدنی بازداشت به اتهام هواداری از حزبی کوردی مخالف رژیم محکوم به  6 ماه حبس‌ 1-10-1395
2 آرش دادخواه مهاباد مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 1-10-1395
3 یونس صادق پور مهاباد مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 2-10-1395
4 حاتم جعفری  مهاباد مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 2-10-1395
5 اوزجان خدایی “کوران”ارومیه کولبر مقتول با شلیک مستقیم  نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسید 2-10-1395
6 نشمیل سهرابی بوکان دانشجو بازداشت به اتهام هواداری از حزبی کوردی مخالف رژیم دستگیر 2- 10- 1395
7 مجید بیغم ارومیه زندانی قطع عضو در زندان ارومیه و در انظار عمومی زندانیان انگشتان یک دست قطع 5-10-1395
8 فرامرز بیغم ارومیه زندانی قطع عضو در زندان ارومیه و در انظار عمومی زندانیان انگشتان یک دست قطع 5-10-1395
9 آرمان سلیم پور مهاباد مدنی بازداشت‌ به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 7-10-1395
10 صباح باسامی سنندج مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 10-10-1395
11 سامان کریمی مریوان مدنی بازداشت‌ 5 سال حکم تعلیقی به تعزیزی تبدیل و محکوم به تحمل زندان 11-10-1395
12 صابر نادری قروه مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 14-10-1395
13 محمد زبردست بوکان زندانی اعدام به‌ اتهام تجارت با موادمخدر در زندان رشت اعدام 15- 10-1395
14 حسین صالحی ایلام زندانی اعدام به اتهام داشتن ارتباط با حزبی کوردی و تجارت با موادمخدر  در زندان ایلام اعدام 16-10-1395
15 اسحاق صالحی ایلام زندانی اعدام به اتهام داشتن ارتباط با حزبی کوردی و تجارت با موادمخدر  در زندان ایلام اعدام 16-10-1395
16 سیروان گلزاری اویهنگی مریوان مدنی بازداشت‌ به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر 19-11-95
17 سجاد زرسینه‌ ایلام زندانی اعدام در مله عام  و در  شهر سرپل ذهاب اعدام 19-10-1395
18 روح الله  کشتمد ایلام زندانی اعدام در مله عام  و در  شهر سرپل ذهاب اعدام 19-10-1395
19 ناصر سلطانی ارومیه زندانی اعدام در مله عام  و در  شهر سرپل ذهاب اعدام 22-10-1395
20 آزاد فیضی سقز کولبر سقوط از  بیم تعقیب نیروهای امنیتی  پرت شدن از ارتفاعات صعب العبور 24-10-1395
21 فهیم کریمی ارومیه زندانیی سیاسی فوت فوت در زندان به شیوه ای مشکوک 24-10-1395
22 سیف الله حسنیان سقز زندانی اعدام در زندان دیزل آباد کرماشان حکم اعدام اجرا 25-10-1395
23 توفیق بهرام نژاد جوانرود زندانی اعدام در زندان دیزل آباد کرماشان حکم اعدام اجرا 25-10-1395
24 مطلب  مرادی بلسن بانه‌ کاسب مقتول مورد اصابت مستقیم شکلی نیروهای امنیتی رژیم که بعد از چند روز وضعیت حالی وخیم جان باخت 28-10-1395
25 کمال مسروری اشنویه مدنی پیشتر بازداشت به اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف رژیم  محکوم به تحمل 11 سال حبس‌ 5- 11-1395
26 علی خوشنواز مریوان مدنی بازداشت‌ بدلایلی نامعلوم از سوی اداره ی اطلاعات مریوان دستگیر‌ 7-11-1395
27 هیوا خوشنواز مریوان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره ی اطلاعات مریوان دستگیر‌ 7-11-1395
28 نیما خوشنواز مریوان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره ی اطلاعات مریوان دستگیر‌ 7-11-1395
29 هژیر خوشنواز مریوان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره ی اطلاعات مریوان دستگیر‌ 7-11-1395
30 عثمان خوشنواز مریوان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره ی اطلاعات مریوان دستگیر‌ 7-11-1395
31 مهدیس  میرقوامی کرماشان دانشجو انتحار بدلیل تجاوز در زندان بعد از آزادی، خودکشی 8- 11- 1395
32 دیاری محمدنژاد سردشت کولبر فوت براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیمو گم کردن راه، مدفون شدن در زیر کولاک برف 9- 11- 1395
33 شیرزاد عبداللهی سردشت کولبر فوت براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیم و گم کردن راه، مدفون شدن در زیر کولاک برف 9- 11- 1395
34 محمد  حمزه زاده سردشت کولبر فوت براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیم  و گم کردن راه، مدفون شدن در زیر کولاک برف 9- 11- 1395
35 هیوا  ابراهیم نیا سردشت کولبر فوت براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیم  و گم کردن راه، مدفون شدن در زیر کولاک برف 9- 11- 1395
36 پروانه حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دهگلان دستگیر ‌ 11- 11-1395
37 اقبال حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دهگلان دستگیر ‌ 11- 11-1395
38 مولود اسماعیل پور سردشت مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دهگلان دستگیر ‌ 11-11-1395
39 پیمان کرمی ثلاث باوجانی کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم مجروح 12- 11- 1395
40 رزگار ساکانی فر ارومیه کولبر فوت براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیم و گم کردن راه، مدفون شدن در زیر کولاک برف 12- 11- 1395
41 عثمان احمدی سردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 13- 11- 1395
42 جوهر فرزند:  ملا قادر تمرخان ثلاث مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات ثلاث باوجانی دستگیر‌ 13- 11- 1395
43 سریاس فرزند: حسین تمرخان ثلاث مدنی بازداشت ‌ بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات ثلاث باوجانی دستگیر‌ 13- 11- 1395
44 غریب شریف زاده سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی محکوم به تحمل 1 سال حبس‌ 14-11-1395
45 کامل شریف‌زاده‌ سقز مدنی بازداشت ‌ به اتهام فعالیت سیاسی محکوم به 6 ماه حبس‌ 14-11-1395
46 سلیمان رسولی اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات اشنویه دستگیر ‌ 14-11-1395
47 جواد سعادتی میمکایلام مدنی مجروحیت براثر انفجار مین مجروح 17-11-1395
48 کاوه‌ مرادی کامیاران مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 17-11-1395
49 ساسان بابایی کامیاران مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 17-11-1395
50 امید کمانگر کامیاران مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 17-11-1395
51 مهران حسین خانی مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر ‌ 20- 11-1395
52 شاهین صمدی مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر ‌ 20- 11-1395
53 غلام گرشاسبی روانسر مدنی بازداشت به‌ اتهام دردست گرفتن و نشان دادن نان در تظاهرات 22 بهمن دستگیر 22-11-1395
54 داریوش پاشایی خرخره سلماس کولبر مقتول ‌ براثر شلیم مستقیم نیروهای امنیتی رژیم جان باخت‌ 24- 11-1395
55 خسرهو کاظمی خرخره سلماس کولبر مقتول ‌ براثر شلیم مستقیم نیروهای امنیتی رژیم جان باخت‌ 24- 11-1395
56 آزاد علیزاده دیرک سلماس کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 24- 11- 1395
57 فارس مامدی دیرک سلماس کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 24- 11- 1395
58 ……………… سومار مدنی مجروحیت براثر انفجار مین، آژانس خبری ایرنا چنین خبری منتشر و ولی نام شخص را عنوان ننمود 24- 11- 1395
59 ناصررحیمی سقز مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم به تحمل 6 ماه حبس 25- 11- 1395
60 هیمن حسینی سقز مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم به تحمل 6 ماه حبس 25- 11- 1395
61 خالد قهرمانی نقده کولبر مقتول براثر تعقیب نیروهای امنیتی رژیم از ارتفاعات کوهستان سقوط و بعد از چند روز در بیمارستان جان باخت 25- 11- 1395
62 اسعد مولودزاده نقده فعال کارگری بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه رژیم دستگیر و به‌ڕێی ئیتلاعاتی ارومیه کراوه‌ 27- 11- 1395
63 مهدی فیاض کورد خراسان زندانی اعدام به اتهام مرتبط با موادمخدر در زندان کرج حکم اعدام اجرا 28- 11- 1395
64 محمدکریم عزیزپناه پاوه‌ زندانی اعدام به اتهام مرتبط با موادمخدر در زندان کرماشان حکم اعدام اجرا 30-11-1395
65 حمیدرضا ریباز صحنه کرماشان زندانی اعدام به اتهام مرتبط با موادمخدر در زندان کرماشان حکم اعدام اجرا 30-11-1395
66 ……………………. روان ایوانغرب مدنی مقتول براثر انفجار مین  کشته شد که آژانس خبری ایرانا از ذکر نام شخص خودداری 30- 11- 1395
67 ……………………. روان ایوانغرب مدنی مجروحیت براثر انفجار مین  کشته شد که آژانس خبری ایرانا از ذکر نام شخص خودداری 30- 11- 1395
68 امجد شریفی رش آباد دیواندره مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر‌ 30-11-1395
69 عبدالنور شرف نهال ایلام زندانی سیاسی مقتول مرگ در زندان به شیوه ای مشکوک 2- 12- 1395
70 حسین درویشی دهگلان زندانی اعدام به اتهام مرتبط با موادمخدر  در زندان قره حکم اعدام اجرا 3- 12- 1395
71 فرشاد سجادی اصل کامیاران زندانی اعدام ‌ به‌ اتهام قتل عمد بعد از تحمل 5 سال زندان حکم اعدام اجرا 3- 12- 1395
72 مرتضی نادری صالح آباد ایلام مدنی مجروحیت براثر انفجار مین و مجروحیتی سخت 5 – 12- 1395
73 حالد احمدیان دیگرجیاشنویه کولبر مجروحیت باثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و ازدست دادن هردوچشم 5- 12- 1395
74 فرزانه جلالی کرماشان سردشت …. ‌ از سوی اداره اطلاعات  دستگیر 5- 12- 1395
75 سلیمان رستمی بنی خلفسردشت کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم جان باخت 6- 12- 1395
76 عباس رستمی بنی خلفسردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 6- 12- 1395
77 صلاح ابراهیم زاده بنی خلفسردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 6- 12- 1395
78 رسول آذری بنی خلفسردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 6- 12- 1395
79 خدر رسولی سردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 6- 12- 1395
80 حسین دانش پایه سقز مدنی بازداشت به اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف رژیم محکوم به تحمل 5 سال حبس ‌ 7- 12- 1395
81 غریب عبدی  سقز مدنی بازداشت به اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف رژیم محکوم به تحمل 5 سال حبس 7- 12- 1395
82 صدیق یارویسی ثلاث باوجانی کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در مرز شیخ صله مجروح 8-12-1395
83 آکام طاهریان مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر 9- 12- 1395
84 حبیب دستمردی پیرانشهر مدنی بازداشت ‌ بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر 9- 12- 1395
85 جعفر علیپور لیلانێ‌ی سردشت مدنی بازداشت ‌ به‌ اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با رژیم دستگیر 9- 12-1395
86 ابراهیم علیپور لیلانی سردشت مدنی بازداشت به‌ اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با رژیم دستگیر 9- 12-1395
84 احمد طبری دهلران مدنی مقتول براثر انفجار مین کاشته شده رژیم  جان باخت 10-12-1395
88 محمد طبری دهلران مدنی مجروحیت براثر انفجار مین کاشته شده توسط رژیم مجروح و باعث نقض عضو ازناحیه ی یک پا 10-12-1395
89 علی ولیزاده ارومیه زندانی اعدام با حکم دستگاه قضایی اعدام اجرا 10-12-1395
90 افشین شوکتی ارومیه زندانی اعدام با حکم دستگاه قضایی اعدام اجرا 10-12-1395
91 آرمان رحیمی نودشه کرماشان کاسب مقتول با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت 11- 12- 1395
92 اشکان عشقی ارومیه زندانی اعدام با حکم دستگاه قضایی اعدام اجرا 13-12-1395
93 ناجی جوان ارومیه زندانی اعدام با حکم دستگاه قضایی اعدام اجرا 13-12-1395
94 بهمن فریدی سنندج زندانی اعدام با حکم دستگاه قضایی در زندان همدان اعدام اجرا 14- 12-1395
95 بهمن توفیقی سردشت کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 15- 12-1395
96 یوسف علیزاده ارومیه زندانی اعدام به حکم دستگاه قضایی اعدام شد‌ 16-12-1395
97 رمضان سبزی ماکو زندانی

 

اعدام با حکم دستگاه قضایی اعدام اجرا 16-12-1395
98 شهباز  محمدپناهی مارغان سردشت کاسب مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح 16- 12- 1395
99 کمال بهنام بانه‌ کاسب مقتول با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسید 16- 12- 1395
100 سعید حسن وش ماکو کاسب مقتول با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسید 17- 12- 1395
101 امیر وفایی اشنویه مدنی بازداشت به‌ اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با رژیم دستگیر 17- 12-1395
102 رسول سلطانی آذز پیرانشهر مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر 18- 12- 1395
103 آکو قاسمی سردشت کاسب مقتول از سوی نیروهای امنیتی رژیم مورد هدف شلیک مستقیم و جان باخت 20- 12- 1395
104 سعید احمدی پیرانشهر عکاس بازداشت به اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با رژیم دستگیر ‌ 20- 12-1395
105 طاهر عبدالله زاده پیرانشهر کولبر مقتول براثر تعقیب و گریز از دست نیروهای امنیتی رژیم از ارتفاعات سقوط و جان باخت 23- 12- 1395
106 ناصر دریایار صلوت آباد مریوان کولبر فوت براثر برودت سرما در میان برف جان باخت 23-12-1395
107 محمدرضا  صمدی نسب دالاهو زندانی اعدام در زندان دیزل آباد کرماشان حکم اعدام اجرا 23- 12- 1395
108 داریوش .م سردشت کولبر مقتول براثر تعقیب نیروهای امنیتی و پرت شدن از ارتفاعات جان باخت 23- 12- 1395
109 هوشنگ پاداشی ارومیه زندانی اعدام در زندان مرکزی ارومیه حکم اعدام اجرا 23- 12- 1395
110 سعید عثمانی مهاباد کاسب مجروحیت در داخل شهر از سوی نیروهای امنیتی مورده هدف مستقیم شلیک  و مجروح ‌ 23- 12- 1395
111 جلال سلیمانی مهاباد کاسب مجروحیت در داخل شهر از سوی نیروهای امنیتی مورده هدف مستقیم شلیک  و مجروح ‌ 23- 12- 1395
112 خالد محمدپور مهاباد کاسب مجروحیت در داخل شهر از سوی نیروهای امنیتی مورده هدف مستقیم شلیک  و مجروح ‌ 23- 12- 1395
113 چنگیز بادوزاده ارومیه زندانی اعدام در زندان مرکزی ارومیه حکم اعدام اجرا 24- 12- 1395
114 اکرم حسن زاده سلماس زندانی اعدام در زندان مرکزی ارومیه حکم اعدام اجرا 24- 12- 1395
115 کیومرث فریدان ارومیه زندانی اعدام در زندان مرکزی ارومیه حکم اعدام اجرا 24- 12- 1395
116 سالار یونسی بانه‌ کولبر مقتول براثر تعقیب نیروهای امنیتی و پرت شدن از ارتفاعات جان باخت 24- 12- 1395
117 رضا سلیمی ارومیه مدنی بازداشت به‌ اتهام تبلیغ برای حزبی کوردی مخالف رژیم دستگیر 24- 12- 1395
118 رشید شریفیان پلنگان کامیاران مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی دستگیر 24- 12- 1395
119 محمدرضا آهنگر کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام تبلیغ برای حزبی کوردی مخالف رژیم دستگیر 24- 12- 1395
120 هیرش رسولی سقز مدنی بازداشت به‌ اتهام تبلیغ برای حزبی کوردی مخالف رژیم دستگیر 25- 12-1395
121 قادر اسام ماکو کولبر مجروحیت از سوی نیروهای امنیتی مورد شلیک مستقیم و مجروح 27- 12- 1395
122 آریز دانش نی مریوان دانشجو بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی دستگیر 30-12-1395
             

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *