۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش فصلی نقض حقوق بشر در کوردستان ایران پاییز 1395

(گزارش فصلی سه ماه پاییز 1395 نقض حقوق بشر در  کوردستان ایران)

 

 

شماره نام و نام خانوداگی مکان شغل نوع صدمه چگونگی حادثه و نوع اتهام تاریخ
1 جمیل عبد الله نژاد بانە کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 1-7-1395
2 سعید محمدی میرآبادسفلی بانه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی 3-7-1395
3 صلاح قادریان سردشت زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 3-7-1395
4 مهدی ملایی سردشت زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 3-7-1395
5 کریم باپیری سردشت زندانی اعدام شد به جرم خریدو فروش موادمخدر محکوم به اعدام 3-7-1395
6 سعید میراوا بانە مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف نظام به سه ماه حبس محکوم 8-7-1395
7 علی برنا قرەگل مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات مهاباد دستگیر 8-7-1395
8 حسین حمزه پور قره گل مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات مهاباد دستگیر 8-7-1395
9 مهدی مرادی بلسن بانە کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 10-7-1395
10 رزگار امینی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات اشنویه دستگیر 10-7-1395
11 محمد عبداللهی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با نظام به 12 سال و شش ماه حبس محکوم دراوەتێ 10-7-1395
12 فاروق شفاهی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با نظام  به 7سال حبس محکوم 10-7-1395
13 رضا عزت تاج اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با نظام به 19 سال حبس محکوم 10-7-1395
14 صابر رسولپور اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با نظام 19 سال حبس محکوم 10-7-1395
15 ولی شریفی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی مخالف با نظام  به 2 سال حبس محکوم 10-7-1395
16 محمد احسانی زیوه‌ ارومیه دانشجو بازداشت‌ بە اتهام فعالیت سیاسی علیه  نظام از سوی اداره اطلاعات ارومیه دستگیر 10-7-1395
17 بهره‌ عارفی شیخ مریوان مدنی بازداشت به‌ اتهام مشارکت در تظاهرات مدنی دستگیر 15-7-1395
18 سیران خورنکا مریوان مدنی بازداشت به‌ اتهام مشارکت در تظاهرات مدنی دستگیر 15-7-1395
19 روژین رضایی مریوان مدنی بازداشت به‌ اتهام مشارکت در تظاهرات مدنی دستگیر 15-7-1395
20 آرتین حسن زاده مریوان مدنی بازداشت‌ به‌ اتهام مشارکت در تظاهرات مدنی دستگیر 15-7-1395
21 غفورآسوار بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم‌ 15-7-1395
22 یعقوب نوره بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم‌ 15-7-1395
23 کمال  علی اقدم بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم‌ 15-7-1395
24 هژار فاروقی بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم‌ 15-7-1395
25 علی علیکرمی سردشت کارمند مجروحیت در زمان برداشتن مین های کاشته شده نظام 17-7-1395
26 محمد ابراهیمی سردشت کارمند مجروحیت در زمان برداشتن مین های کاشته شده نظام 17-7-1395
27 مهدی توکلی سنندج هنرمند بازداشت  به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات سنندج دستگیر 20-7-1395
28 محمد عبدی سنندج هنرمند بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات سنندج دستگیر 20-7-1395
29 عبدالوهاب پورعلی مرگورارومیه دامپرور بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات ارومیه دستگیر 23-7-1395
30 احمد نظری تازه آباد ثلاث کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 24-7-1395
31 ابوبکر فیضه کاسب کاسب مجروحیت به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 24-7-1395
32 داود قدسیان مهاباد مدنی مجروحیت براثر منفجر شدن مین های کاشته شده ی نظام 24-7-1395
33 د. حامد کهنه پوشی مریوان استاددانشگاه محرومیت از تدریس به‌ دستور حراست دانگشاه پیام نور مهاباد از ادامه تدریس محروم 25-7-1395
34 اشکان فتاحی نوسود کولبر مجروحیت از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 25-7-1395
35 حسین روحانی کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 25-7-1395
36 نامدار قربانی کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 25-7-1395
37 حیدر قربانی کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 25-7-1395
38 محمد صادقی کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 25-7-1395
39 عبدالله پشاآباد کامیاران مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات کامیاران دستگیر 25-7-1395
40 سعدی خالدیان دهگلان مدنی بازداشت‌ به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات دهگلان دستگیر 27-7-1395
41 سوران ر‌شیدی مریوان مدنی بازداشت به‌ اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی اداره اطلاعات دهگلان دستگیر 27-7-1395
42 کامران قادری اشنویه مهندس  آی. تی قبلا دستگیر به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه به 120 ماه حبس محکوم 27-7-1395
43 علی چکول سردشت کاسب مجروحیت به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 7-8-1395
44 عثمان حسینی مکلاوه‌ سردشت کولبر مقتول به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 8-8-1395
45 عثمان عزیزی درمان آبادسردشت کولبر مقتول به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 8-8-1395
46 ایرج حامدی سلماس زندانی اعدام شد به‌ حکم دستگاه قضایی محکوم به اعدام 11-8-1395
47 شریف باجور مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیتهای محیط زیستی دستگیر 12-8-1395
48 شایان حاجی تلخابی نقده مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در نقده دستگیر 12-8-1395
49 آرام سوره نقده دانشجو بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در نقده دستگیر 12-8-1395
50 غریبشریفزاده‌ سقز مدنی بازداشت  به اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی دستگیر 13-8-1395
51 کامل شریفزاده‌ سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی دستگیر 13-8-1395
52 هیوا د‌ستباز سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی دستگیر 13-8-1395
53 مصطفی شیخی بوکان مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در بوکان دستگیر 15-8-1395
54 دیاکو شیخی بوکان مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در بوکان دستگیر 15-8-1395
55 سیدمصطفی فیض الله پور بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعایت سیاسی به 6 ماه و یک روز حبس محکوم‌ 17- 8- 1395
56 ر‌حیم محمدپور مهاباد زندانی اعدام شد به‌ حکم دستگاه قضایی محکوم به اعدام 17-8-1395
57 مهدی … مهاباد زندانی اعدام شد به‌ حکم دستگاه قضایی محکوم به اعدام 17-8-1395
58 ره‌سوڵ حه‌یده‌ری قروه زندانی اعدام شد به‌ حکم دستگاه قضایی محکوم به اعدام 18-8-1395
59 بابک حسن‌زاده‌ قروه زندانی اعدام شد به‌ حکم دستگاه قضایی محکوم به اعدام 18-8-1395
60 سردار اسماعیلی سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
61 فرهاد شیخانی سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
62 کامل رسول پور سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
63 محەمد قادریان سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
64 حسینپری آقایی سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
65 سامان ملکاری سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
66 آمانج شیخ پور سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
67 سامرند احمدزاده سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
68 هیمن جنت یار سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
69 سهیلا زبیری سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
70 صفا حسن پور سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
71 رامین حسن زاده سردشت مدنی بازداشت به اتهام تشویش اذهان عمومی و مشارکت در تظاهرات به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم 19-8-1395
72 سید طاها ر‌شیدی بوکان مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در بوکان دستگیر 19-8-1395
73 عارف اسماعیلیان ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
74 فرخ عابدینی‌ ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
75 ناصر حسینی‌ ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
76 کر‌م قلی‌ زاده‌ ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
77 محکوم خدری‌ ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
78 جواد اضغری‌ ارومیه زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 24-8-1395
79 فردین شهبازی سیمینه‌ بوکان مدنی مجروحیت در حین برداشت چقندر و پاگذاشن بر روی مین و انفجار آن 24-8-1395
80 جمشید تهامی سردشت زندانی اعدام شد به‌ اتهام تجارت موادمخدر با حکم دتسگاه قضایی اعدام 4-9-1395
81 هیمن حسینی سقز مدنی بازداشت به‌ اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در سقز دستگیر 5-9-1395
82 کمال بامرز مریوان کولبر مقتول از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 9-9-1395
83 آسو رستمی مریوان مدنی بازداشت به‌ اتهام برگزاری جلسات و فعالیت علیه رژیم محکوم به 2 سال حبس 13- 9- 1395
84 طاها حمزه ایی سقز مدنی بازداشت به‌ اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر سقز دستگیر 14-9-1395
85 آرام فتحی مریوان مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر مریوان دستگیر و بعد از چند روز آزاد شد 16- 9- 1395
86 ایوب سروری حرمیان ثلاث کولبر مجروحیت با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی 18-9-1395
84 جواد احمدی خوی مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر سقز دستگیر 18-9-1395
88 رستم نادرعلی خوی مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر سقز دستگیر 18-9-1395
89 شهرام طایی چشمه‌گل اشنویه مدنی بازداشت‌ به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر اشنویه دستگیر 20-9-1395
90 اهون پیروتی چشمه‌گل اشنویه مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر اشنویه دستگیر 20-9-1395
91 محمد طایی چشمه‌گل اشنویه مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر اشنویه دستگیر 20-9-1395
92 سلیم طایی چشمه‌گل اشنویه مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر اشنویه دستگیر 20-9-1395
93 سلیمان کاکه الله زاده سقز زندانی اعدام شد به جرم خرید و فروش موادمخدر محکوم به اعدام 22-9-1395
94 هیوا قادری اقدم قره‌گل مهاباد مدنی بازداشت به‌ تۆمه‌تی نادیار له‌لایه‌ن ناوه‌نده‌ ئه‌منیه‌تییه‌کانی ڕێژیم له‌ مه‌هاباد گیراوه‌ 24-9-1395
95 محمدباختر مریوان سرباز مجروحیت براثر انفجار مین  نقض عضو از ناحیه ی پا 28-9-1395
96 اکرم رمضانی ازگله ثلاث کولبر مقتول مورد اثابت شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم  در روز 27  دیماه و بعد از سه روز فوت 29-9-1395
97 خلیل فضلی سلماس مدنی بازداشت به اتهامی نامعلوم  از سوی مراکز امنیتی رژیم در شهر سلماس دستگیر 29-9-1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *