۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش فصلی نقض حقوق بشر در کوردستان ایران تابستان 1395

(گزارش فصلی سه ماه تابستان 1395 نقض حقوق بشر در  کوردستان ایران)

 

شماره نام و نام خانوداگی مکان شغل نوع صدمه چگونگی حادثه و نوع اتهام تاریخ
1 محسن محمد گویژی سردشت کاسب مجروحیت  به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 1-4-1395
2 مظفر صالحی نیا سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی 1-4-1395
3 صادق چابک دهلران کارمند مجروحیت براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 2-4-1395
4 رحیم آذرپیکان دهلران کارمند مجروحیت براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 2-4-1395
5 نجم الدین فرجی لنج آباد مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی 2-4-1395
6 تیمور ……. سومار مدنی مقتول براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 3-4-1395
7 فاطمە …. بوین بانە مدنی مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی 6-4-1395
8 رئوف علیخانی گوزلی سردشت کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 7-4-1395
9 لطیف علیخانی گوزلی سردشت کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 7-4-1395
10 ناصحعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
11 رسولعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
12 ابوبکرعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
13 عمر عبدالله پور گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
14 یعقوب بائیکرام “قره سقل” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
15 جعفر بائیکرام ” قره سقل” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
16 کمال مسروری اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
17 رحیم اسماعیلی خورخورهمهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
18 خوشناو اسماعیلی خورخورهمهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
19 مصطفی سلدوزی “قرەقشلاق” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
20 سیروان مصطفایی “داشخانە” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
21 امیر عبدالله زاده “بینگوین” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
22 علی سرخی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 18 ماه حبس 10-4-1395
23 فتاح احمدپور اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و بصورت غیابی به 22 سال حبس محکوم 13-4-1395
24 سید لقمان امینی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 16 سال حبس 13-4-1395
25 لقمان عزیزی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 16 سال حبس 13-4-1395
26 سیدجلال محمودی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 22سال حبس 13-4-1395
27 هدایت عبدالله پور اشنویه مدنی بازداشت بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبی دێموکڕات سزای ئێعدامی به‌سه‌ردا سه‌پاوه‌ 13-4-1395
28 خبات مولودی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
29 الماس رضایی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
30 سرور مرادی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
31 آوات شذیفی سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
32 مصطفی مهرپرور “چالدران”ی ماکۆ کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 15-4-1395
33 برهان علم الهلی “چالدران”ی ماکۆ کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 15-4-1395
34 هیدی اسماعیل پور سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 17-4-1395
35 سیوان عایزاده ‌سقز مدنی بازداشت ‌ به‌ اتهامفعالیت سیاسی محکوم به 18 ماه حبس 20-4-1395
36 حاصل عزیزی “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 25 سال حبس 21-4-1395
37 محمدظاهر فرامرزی “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 20سال حبس 21-4-4395
38 یعقوب بائیکرام “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 15 سال حبس 21-4-4395
39 جلال مسروری “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 15سال حبس 21-4-4395
40 کمال مسروری “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 11 سال حبس 21-4-4395
41 صدیق بائیکرام “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 10سال حبس 21-4-4395
42 رضا قریشی بوکان مدنی بازداشت بە دلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 21-4-1395
43 آوارە پرتوی بانە مدنی بازداشت بە دلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 21-4-1395
44 اقبال زارعی “خۆشەدەرە”ی سقز مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی محکوم به 5 سال حبس 21-4-1395
45 رسول قلندرزادە ماکو کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-4-1395
46 صلاح سخنور “شین آباد” پیرانشهر مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
47 رسول جولات “شین آباد” پیرانشهر مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
48 عمر چکولی مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
49 سحر فیضی سقز دانشجو بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی دستگیر و محکوم به 18 ماه حبس 23-4-1395
50 خلیل شاهی سینگاناشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
51 زکریا صافکار اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
52 سید فاروق پایمرد اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
53 سید نجم الدین ….. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
54 جلال مسروریی قره سقل اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
55 هدایت کریمی ملک اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
56 ویسی ….. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
57 دلشاد …. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
58 سلیم یارو اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
59 سردار مکریانی سردشت مدنی زندانی بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی محکوم به سه ماه و یک روز حبس 26-4-1395
60 جلال جوانمرد مەهاباد زندانی مقتول در زندان براثر اعمال شکنجه 28-4-1395
61 درویش عبدویی “ستورە” سەڵماس کولبر مقتول در 22 تیرماه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و بدلیل وخامت مجروحیت 29-4-1395
62 مجید……. “ساوان” بانە کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 29-4-1395
63 صابر عبدواللهی زاده دزە مرگور استاد دانشگاه اخراج  با ابلاغ حکم مراکز امنیتی از ادامه تدریس در دانشگاه آزادی مهاباد محروم و اخراج 30-4-1395
64 آمانج فتحی سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 30-4-1395
65 رسول خضری سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 31-4-1395
66 بهاالدین می “بالولان” ارومیه کولبر مقتول براثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی و سقوط از ارتفاعات کوهستانی 1-5-1395
67 ناصر ویسی “کورکورە” سنندج مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 1-5-1395
68 نجیم خدادادی

 

ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
69 جهانبخش نمامی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
70 محمود صباحی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
71 هوشیار نمامی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
72 عنایت رمضانی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
73 شمس الله مرادی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
74 جمشید شریفی آزاد ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
75 رحمان گلیاری پیرانشهر کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 4-5-1395
76 رسول رسولی قلعه رشسردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
77 عبدالله رسولی قلعه رشسردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
78 عزیز صداقت سورچمسردشت کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
79 یوسف صداقت سورچمسردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
80 صالح ویسی سورچمسردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
81 مەجید هێرکوولی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
82 چەنگیز شیری ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
83 عەلی تەلعەتی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
84 عەبدۆڵڵا قادری ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
85 موجتەبا شیرخانی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
86 ڕەحمان فوولادی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
84 آرزو….. مهاباد مدنی مجروحیت نیروهای انتظامی بعد از جمع آوری بشقابهای ماهواره در پشت بام او را به پایین پرت کرده اند 5-5-1395
88 فایق جهانی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 12-5-1395
89 حسن پیغامی ارومیه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 15-5-1395
90 فرهاد پیغامی ارومیه دانشجو بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 15-5-1395
91 سلام حافظی سردشت کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 16-5-1395
92 سوما بازرگان مەریوان دانشجو بازداشت بە اتهام عضویت در حزبی کوردی به دو سال زندان محکوم 18-5-1395
93 محمد عبدالهی بوکان زندانی سیاسی اعدام به اتهام همکاری به حزبی کوردی اعدام 19-5-1395
94 کامران پور‌فی پیرانشهر زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
95 توحید پورمهدی‌ ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
96 ا‌میر عزیزی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
97 جهانگیر رضوی‌ زاده‌ ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
98 جبرئیل کنعانی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
99 صلاح عارفی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری جلسه ای مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 19-5-1395
100 شرارە محمودی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری جلسه ای مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 19-5-1395
101 بیژوان مصطفی شابالدین کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 20-5-1395
102 ژالە قادرزادە سردشت مدنی مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 21-5-1395
103 اسماعیل بسامی مریوان سرباز مقتول بدلایلی نامشخص و اثابت سه فشنگ شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جنازه مقتول تحویل خانواده داده شد 22-5-1395
104       رضاآیینی مرگورارومیه کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 23-5-1395
105 هادی مینویی مریوان کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 25-5-1395
106 آزاد….. “تفلی” مریوان کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-5-1395
107 خالد بنگینی “هی” اشنویه کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 27-5-1395
108 عزیز  ناصری مریوان معلم اخراج با حکم مراکز امنیتی از ادامه کار محروم 27-5-1395
109 بهاالدین گل محمدی “گورباول”سقز کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 27-5-1395
110 حکیم شجاعی “گندویلە” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 28-5-1395
111 علی مولان‌نیا “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
112 احمد مولان‌نیا “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
113 علی عزیزی “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
114 بهنام پناهی سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
115 عمران احمدی پاوە مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 1-6-1395
116 آسو رمضانزاده سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 1-6-1395
117 مجید فاروقی سەڵماس کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 6-6-1395
118 لزگین شعبانی سەڵماس کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 7-6-1395
119 مصطفی خلیلی‌راد بجنورد نویسنده بازداشت  به اتهام نگارش موضوعی در مورد هویت خواهی کوردان خراسان از سوی مراکز امنیتی دستگیر 8-6-1395
120 پویا حسین‌پناهی دێولان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 8-6-1395
121 علی رحمانی بانە مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 10-6-1395
122 فیصل وفایی “سوسن آباد” ارومیه کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 13-6-1395
123 درویش فەقی‌پوور ” سوسن آباد” ارومیه کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 13-6-1395
124 صیاد میرخانپور “براسپ” ارومیه کولبر مقتول با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و بعد از سه روز در بیمارستان جان سپرد 13-6-1395
125 محمد الیاسی “چکو” سردشت کودک 8 ساله مقتول براثر انفجار مینهای کاشته شده جمهوری اسلامی در حین بازی کودکانه 15-6-1395
126 محمدابراهیمی صلواتآبادمریوان نوجوان 15 ساله مجروحیت براثر مینهای کاشته شد از سوی  جمهوری اسلامی 16-6-1395
127 عثمان بکوسی پیرانشهر کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 17-6-1395
128 کمالاحمدنژاد گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به اعدام 16-6-1395
129 مصطفیطاهازادە گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
130 هلمت عبدالهی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
131 سلیمان کوردی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
132 سعید سیاهی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
133 میلاد عبدی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
134 فرید لطیفی سنندج مدنی زندانی  به اتهام حمایت از تظاهرات دفاع از کوبانی محکوم به شش ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق 22-6-1395
135 صلاح الداین میرزایی سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 24-6-1395
136 امین علیپور سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 24-6-1395
137 صلاح بورکە سوغانلو پیرانشهر کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-6-1395
138 خورشید خسروی سوغانلو پیرانشهر کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-6-1395
139 د. کریم فتاحپور ارومیه نماینده پیشین بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 27-6-1395
140 پژمان ایمانی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
141 امیر عبدالله زاده مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 6ماه حبس 27-6-1395
142 محمد شکری مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
143 هیمن غزالی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
144 مطفر تالانی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 6ماه حبس 27-6-1395
145 هیوا دەستباز سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 28-6-1395
146 اررکان سعیدی “گیچ”ارومیه کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 28-6-1395
147 بهزاد م‌حمودنژاد “گیچ”ارومیه کاسب بازداشت بعد از شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مجروح و  دستگیر 28-6-1395
148 داود چمنی مهاباد مدنی بازداشت به اتهام همکاری به حزبی کوردی دستگیر 29-6-1395
149 سجاد تابانی ایلام مدنی بازداشت به اتهام همکاری به احزبی کوردی دستگیر 30-6-1395

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *