۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش فصلی نقض حقوق بشر در کوردستان ایران بهار 1395

(گزارش فصلی سه ماه بهار 1395 نقض حقوق بشر در  کوردستان ایران)

 

 

شماره نام و نام خانوداگی مکان شغل نوع صدمه چگونگی حادثه و نوع اتهام تاریخ
1 کامل فقی احمدی بوکان     مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
2 ریبوار پژگل بوکان مدنی بازداشت                     به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
3 فخرالدین محمدی بوکان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
4 سلیمان کریمی بوکان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
5 شهلا وکیلی سنندج مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
6 مختار وکیلی سنندج مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
7 جهانگیر وکیلی سنندج مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
8 جهانبخش وکیلی سنندج مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
9 رضا عزت تاج اشنویه مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
10 ولی شریفی اشنویه مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
11 صابر رسولپور اشنویه مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
12 محمد رویان اشنویه مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
13 فاروق شفاهی اشنویه مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم نوروزی 1-1-1395
14 رستم رستمی نودشە کولبر مقتول براثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی دچار سکته شد 1-1-1395
15 جعفر ابراهیمی بوکان کاسب مقتول براثر شلیک نیروهای امنیتی در سردشت به قتل رسید 2-1-1395
16 عبدالخالق غفاری بانە کاسب مقتول خفگی در رودخانه و افتادن در آب براثر تعقیب نیروهای امنیتی 8-1-1395
17 یوسف کاکەممی مەهاباد زندانی سیاسی محکوم

در زندان

بدلیل نگارش نامه به احمد شهید به پنج سال دیگر زندان محکوم شد 10-1-1395
18 عثمان مصطفی پور بوکان زندانی سیاسی محکوم در زندان قبلا به اتهام عضویت در حزب دموکرات محکوم به 15 سال و اخیرا نیز به 10 سال دیگر محکوم شد. 11- 1- 1395
19 وفا آذربار مهاباد دانشجو بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی محکوم به چهار ماه زندان 14-1-1395
20 هوشنگ پیروززادەگان ارومیه مدنی بازداشت  به اتهام فعالیت سیاسی محکوم به دو سال و شش ماه زندان

 

17-1-1395
21 محمد پیروززادەگان ارومیه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی محکوم به دو سال و شش ماه زندان

 

17-1-1395
22 ظاهر لباد اشنویه کاسب بازداشت  مصادره بار و  کشتن اسبهایش 18-1-1395
23 رئوف شکاک اشنویه کاسب بازداشت  در منطقه ی میدانان مصادره بار و اسبهایش و کشتن اسبهایش با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 18-1-1395
24 لقمان چاوزق اشنویه کاسب بازداشت در منطقه ی میدانان مصادره بار و اسبهایش و کشتن اسبهایش با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 18-1-1395
25 احسان فرازمندی کرماشان نویسنده بازداشت  به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 18-1-1395
26 سحر پناهی ارومیه دانشجو محرومیت از تحصیل  به اتهام بهایی بودن محرومیت از ادامه تحصیل در مدارج عالی دانشگاه 20-1-1395
27 نوید مقدم ارومیه دانشجو محرومیت از تحصیل به اتهام بهایی بودن محرومیت از ادامه تحصیل در مدارج عالی دانشگاه 20-1-1395
28 افشین حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 21-1-1395
29 حمیده راسن دهلران مدنی مجروحیت براثر انفجار مین 22-1-1395
30 سامان چیر گامیش گولی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 23-1-1398
31 محسن کربلایی گامیش گولی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 23-1-1398
32 محمد یوسفی گامیش گولی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 23-1-1398
33 افشین حیدرزاده بوکان مدنی بازداشت  به دلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 25- 1- 1395
34 حامد حیدرزاده بوکان مدنی بازداشت به دلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 25- 1- 1395
35 سعید حیدرزاده بوکان مدنی بازداشت به دلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 25- 1- 1395
36 معتصم …. دوپلورە مریوان مدنی مجروحیت براثر انفجار مین عضو نقص از ناحیه ی پا 26-1-1395
37 طاهر قادرزاده سقز معلم بازداشت بە اتهام فعالیت صنفی سه ماه و  یک روز محکوم به حبس 26-1-1395
38 زانا مینویی “نی” مریوان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 27-1-1395
39 هادی فریقی نی مریوان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 27-1-1395
40 منوچهر رازانی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 31-1-1395
41 احمد نمی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 31-1-1395
42 علیرضا ساربانی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 31-1-1395
43 عبدالحمید مرادی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 31-1-1395
44 علی حسین پناهی دهگلان مدرس بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی و توهین به خامنه ای به شش ماه و یک روز  حبس محکوم 1-2-1395
45 سالار     ….. سقز کاسب مقتول بەظن حمل کالای قاچاق مورد شلیک مستقیم نیروهایامنیتی 1-2-1395
46  خلیل اسماعیلی مهاباد مدنی بازداشت بە  اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی مراکز امنیتی دستگیر 2-2-1395
47 لقمان بالکی نقدە مدنی بازداشت بە  اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی17 سال زندان محکوم 3-2-1395
48 اسلام مصطفی پور نقدە مدنی بازداشت بە  اتهام فعالیت امنیتی  علیه نظام جمهوری اسلامی 17 سال زندان محکوم 3-2-1395
49 حسن فرجی بوکان زندانی سیاسی قبلا محکوم شده بعد از پنج سال زندانی بودن به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام به اعدام محکوم 3-2-1395
50 افسانه بایزیدی بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی  به چهارسال زندان محکوم 5-2-1395
51 شهاب احمدی آذر نقدە محصل بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر 6-2-1395
52 کژال حسنی مهاباد دانشجو بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر 8-2-1395
53 شاهو بایزیدی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر 9-2-1395
54 سامان رونما اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر 9-2-1395
55 عبدالله بدرخان مریوان زندانی سیاسی قبلا محکوم شده بعد از دوماه دستگیری به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف جمهوری اسلامی محکوم به یک سال حبس 10-2-1395
56 لطف الله احمدی سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام سازماندهی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 11-2-1395
57 نادر رضاقلی سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام سازماندهی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 11-2-1395
58 حسینحسن آبادی سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام سازماندهی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 11-2-1395
59 یدالله صمدی سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام سازماندهی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 11-2-1395
60 زاهد مرادی سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام سازماندهی راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر 11-2-1395
61 هاجر واحدی بانە مدنی مجروحیت براثر انفجار مین در منطقه ی کوهستانی پیرنومران از ناحیه ی پا نقض عضو 12-2-1395
62 حمود صوفی محمودی اشنویه مدنی مجروحیت براثر انفجار مین در حین جمع آوری علوفه بهاری نقض عضو از ناحیه ی 13-2-1395
63 طیب خرند مریوان کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 13-2-1395
64 زانکو رستاد مریوان فعال ادبی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم 15- 2- 1395
65 افشین حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم 16-2-1395
66 پویا حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم 16-2-1395
67 آرمان حسین پناهی دهگلان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی به شش ماه زندان محکوم 16-2-1395
68 پویا مقدم دهگلان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی به شش ماه زندان محکوم 16-2-1395
69 صارق نیک پی “نی” مریوان دانشجو بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی 16-2-1395
70 هیوا نیک پی “نی” مریوان دانشجو بازداشت بە اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی 16-2-1395
71 کاوە سهراب زاده کرماشان مدنی بازداشت  به اتهام  دفاع از برادر زندانیش بنام افشین سهراب زاده  که در زندان اعتصاب غذا کرده بود 18-2-1395
72 کامران درویشی ارومیه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام به پنج سال زندان محکوم 19-2-1395
73 عزت تارامن “فریخوان” ارومیه کولبر مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
74 گرمان امینی “دشوان” سلماس کولبر مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
75 رحیم امینی “دشوان” سلماس کولبر مجروحیت بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
76 کریم اتمانی “دشوان” سلماس کولبر مجروحیت بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
77 کهزاد اتمانی “دشوان” سلماس کولبر مجروحیت بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
78 صمد گلمحمدی “دشوان” سلماس کولبر مجروحیت بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-2-1395
79 امید سلیمانی کرماشان هنرمند بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی 23-2-1395
80 آرش حسن پناهی دهگلان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی 24-2-1395
81 ناجی کیوان ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 28-2-1395
82 نادر محەممەدی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 28-2-1395
83 علی شمگردیان ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 28-2-1395
84 حیدر امینی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 28-2-1395
85 فیدون رشیدی ارومیه زندانی اعدام به اتهام قاچاق موادمخدر 28-2-1395
86 شیدا رحیمی سنندج فعال مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 28-2-1395
84 شورش طهماسبی مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به یکسال و شش ماه حبس محکوم 29-2-1395
88 منصور حسن زاده بوکان جوشکار بازداشت  به دلایلی نامعلوم از سوی نهادهای امنیتی دستگیر

 

29-2-1395
89 عباس آتشبار پیرانشهر کاسب مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 30-2-1395
90 آرام محمدی کامیاران مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به 3 ماه زندان محکوم  30-2-1395
91 مهرداد صبوری کامیاران مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به یکسال حبس محکوم 30-2-1395
92 شاهو صادقی کامیاران مدنی بازداشت  به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به سه ماه زندان محکوم 30-2-1395
93 امید احمدی کامیاران مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به  یکسال زندان محکوم 30-2-1395
94 دلنیا صبوری کامیاران مدنی بازداشت به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به  یکسال حبس محکوم 30-2-1395
95 رحمان صیدی “دویسە” مریوان کولبر مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 3-3-1395
96 ابوبکر کریمی بوکان راننده تاکسی مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودرو حامل متوفی 8-3-1395
97 مختار ابراهیمی مهاباد فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 9-3-1395
98 یوسف احمدیان مهاباد فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 9-3-1395
99 ارسلان بشارت مهاباد فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 9-3-1395
100 یوسف زودی مهاباد فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 9-3-1395
101 یونس …… مهاباد فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 9-3-1395
102 فاروق ماوت بوکان فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 10-3-1395
103 علی ماوت بوکان فعال مذهبی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 10-3-1395
104 احمد حسین زاده بوکان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 11-3-1395
105 عادل دلاوری “دل”صلوت آباد مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی 11-3-1395
106 محمد…. فرزند رحمان “همران” ربط کاسب بازداشت  از سوی نیروهای نظامی بعد از شلیک به خودرواش متوقف و دستگیر 13-3-1395
107 علی علینژاد “الوتان”سردشت کشاورز مقتول براثر انفجار مین ضدتانک در زیرچرخ اداوت کشاورزی  حامل متوفی 13-3-1395
108 یعقوب علینژاد “”الوتان”سردشت کشاورز مقتول  براثر انفجار مین ضدتانک در زیرچرخ اداوت کشاورزی حامل متوفی 13-3-1395
109 فاطمه جادری جلیلوند کرماشان معلم اخراج بدلیل اعتقادات دینی به یارسان از سوی وزارت آموزش و پرورش اخراج 14-3-1395
110 فیصل…… اشنویه کاسب بازداشت از سوی نیروهای نظامی مورد کتک کاری قرار گرفته و شکستگی پا 14-3-1395
111 حصیم مولودخانی چاله قولان پیرانشهر کاسب مجروحیت براثر انفجار مین 15-3-1395
112 اسرین امین زاده مهاباد مدنی بازداشت دستگیری از سوی اداراه اطلاعات مهاباد 17-3-1395
113 نجم الدین قادرپور پیرانشهر کولبر مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 18-3-1395
114 رسول درویشانی “زمزیران”

سردشت

کولبر مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 21-3-1395
115 فرزاد نیک پی مریوان سرباز بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات سپاه در خرم آباد دستگیر

 

23-3-1395
116 امید فیضی زاده بوکان مهندس بازداشت دستگیری از  سوی اداره اطلاعات بوکان به دلایلی نامعلوم 23-3-1395
117 علی‌حسن شمایلی سنقر

کرماشان

فعال مدنی بازداشت  از سوی حفاظت و اطلاعات سپاه کرماشان به اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی دستگیر 27-3-1395
118 یحیی خسروی بانە کاسب مقتول بە ظن حمل کالای قاچاق با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 29-3-1395
119 هاشم رستمی سنندج فعال کارگری بازداشت دستگیری از سوی اداره اطلاعات سنندج به دلایلی نامعلوم 29-3-1395
120 امید پتایشی پیرانشهر کاسب مقتول بر اثر انفجار مین کاشته شده از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی 31-3-1395
121 محسن محمد گویژی سردشت کاسب مجروحیت  به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 1-4-1395
  مظفر صالحی نیا سنندج فعال کارگری بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی 1-4-1395
  صادق چابک دهلران کارمند مجروحیت براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 2-4-1395
  رحیم آذرپیکان دهلران کارمند مجروحیت براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 2-4-1395
  نجم الدین فرجی لنج آباد مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی 2-4-1395
  تیمور ……. سومار مدنی مقتول براثر انفجار مینهای کاشته شده ی جمهوری اسلامی 3-4-1395
  فاطمە …. بوین بانە مدنی مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی 6-4-1395
  رئوف علیخانی گوزلی سردشت کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 7-4-1395
  لطیف علیخانی گوزلی سردشت کاسب مقتول به ظن حمل کالای قاچاق سوی نیروهای امنیتی مورد هدف شلیک مستقیم 7-4-1395
  ناصحعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
  رسولعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
  ابوبکرعلیخانی گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
  عمر عبدالله پور گوزلی سردشت مدنی بازداشت اعتراض به قتل دو نفر هم روستایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 7-4-1395
  یعقوب بائیکرام “قره سقل” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
  جعفر بائیکرام ” قره سقل” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
  کمال مسروری اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات دستگیر 8-4-1395
  رحیم اسماعیلی خورخورهمهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
  خوشناو اسماعیلی خورخورهمهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
  مصطفی سلدوزی “قرەقشلاق” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
  سیروان مصطفایی “داشخانە” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
  امیر عبدالله زاده “بینگوین” مهاباد مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 10-4-1395
  علی سرخی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 18 ماه حبس 10-4-1395
  فتاح احمدپور اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و بصورت غیابی به 22 سال حبس محکوم 13-4-1395
  سید لقمان امینی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 16 سال حبس 13-4-1395
  لقمان عزیزی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 16 سال حبس 13-4-1395
  سیدجلال محمودی اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر و محکوم به 22سال حبس 13-4-1395
  هدایت عبدالله پور اشنویه مدنی بازداشت بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبی دێموکڕات سزای ئێعدامی به‌سه‌ردا سه‌پاوه‌ 13-4-1395
  خبات مولودی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
  الماس رضایی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
  سرور مرادی “تەنگیسەر” سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
  آوات شذیفی سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 13-4-1395
  مصطفی مهرپرور “چالدران”ی ماکۆ کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 15-4-1395
  برهان علم الهلی “چالدران”ی ماکۆ کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 15-4-1395
  هیدی اسماعیل پور سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 17-4-1395
  سیوان عایزاده ‌سقز مدنی بازداشت ‌ به‌ اتهام فعالیت سیاسی محکوم به 18 ماه حبس 20-4-1395
  حاصل عزیزی “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 25 سال حبس 21-4-1395
  محمدظاهر فرامرزی “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 20سال حبس 21-4-4395
  یعقوب بائیکرام “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 15 سال حبس 21-4-4395
  جلال مسروری “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 15سال حبس 21-4-4395
  کمال مسروری “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 11 سال حبس 21-4-4395
  صدیق بائیکرام “قەرەسەقڵ” اشنویه مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر و محکوم به 10سال حبس 21-4-4395
  رضا قریشی بوکان مدنی بازداشت بە دلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 21-4-1395
  آوارە پرتوی بانە مدنی بازداشت بە دلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 21-4-1395
  اقبال زارعی “خۆشەدەرە”ی سقز مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی محکوم به 5 سال حبس 21-4-1395
  رسول قلندرزادە ماکو کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 22-4-1395
  صلاح سخنور “شین آباد” پیرانشهر مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
  رسول جولات “شین آباد” پیرانشهر مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
  عمر چکولی مریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
  سحر فیضی سقز دانشجو بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی دستگیر و محکوم به 18 ماه حبس 23-4-1395
  خلیل شاهی سینگاناشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
  زکریا صافکار اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 23-4-1395
  سید فاروق پایمرد اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  سید نجم الدین ….. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  جلال مسروریی قره سقل اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  هدایت کریمی ملک اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  ویسی ….. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  دلشاد …. اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  سلیم یارو اشنویه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت امنیتی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 24-4-1395
  سردار مکریانی سردشت مدنی زندانی بە اتهام فعالیت امنیتی علیه جمهوری اسلامی محکوم به سه ماه و یک روز حبس 26-4-1395
  جلال جوانمرد مەهاباد زندانی مقتول در زندان براثر اعمال شکنجه 28-4-1395
  درویش عبدویی “ستورە” سەڵماس کولبر مقتول در 22 تیرماه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و بدلیل وخامت مجروحیت 29-4-1395
  مجید……. “ساوان” بانە کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 29-4-1395
  صابر عبدواللهی زاده دزە مرگور استاد دانشگاه اخراج  با ابلاغ حکم مراکز امنیتی از ادامه تدریس در دانشگاه آزادی مهاباد محروم و اخراج 30-4-1395
  آمانج فتحی سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 30-4-1395
  رسول خضری سقز مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 31-4-1395
  بهاالدین می “بالولان” ارومیه کولبر مقتول براثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی و سقوط از ارتفاعات کوهستانی 1-5-1395
  ناصر ویسی “کورکورە” سنندج مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 1-5-1395
      نجیم خدادادی

 

ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  جهانبخش نمامی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  محمود صباحی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  هوشیار نمامی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  عنایت رمضانی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  شمس الله مرادی ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  جمشید شریفی آزاد ثلاث باوجانی مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 3-5-1395
  رحمان گلیاری پیرانشهر کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 4-5-1395
  رسول رسولی قلعه رش سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
  عبدالله رسولی قلعه رش سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
  عزیز صداقت سورچم سردشت کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
  یوسف صداقت سورچم سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
  صالح ویسی سورچم سردشت کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 5-5-1395
  مەجید هێرکوولی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  چەنگیز شیری ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  عەلی تەلعەتی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  عەبدۆڵڵا قادری ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  موجتەبا شیرخانی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  ڕەحمان فوولادی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 5-5-1395
  آرزو….. مهاباد مدنی مجروحیت نیروهای انتظامی بعد از جمع آوری بشقابهای ماهواره در پشت بام او را به پایین پرت کرده اند 5-5-1395
  فایق جهانی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 12-5-1395
  حسن پیغامی ارومیه مدنی بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 15-5-1395
  فرهاد پیغامی ارومیه دانشجو بازداشت به اتهام فعالیت سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 15-5-1395
  سلام حافظی سردشت کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 16-5-1395
  سوما بازرگان مەریوان دانشجو بازداشت بە اتهام عضویت در حزبی کوردی به دو سال زندان محکوم 18-5-1395
  محمد عبدالهی بوکان زندانی سیاسی اعدام به اتهام همکاری به حزبی کوردی اعدام 19-5-1395
  کامران پور‌فی پیرانشهر زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
  توحید پورمهدی‌ ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
  ا‌میر عزیزی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
  جهانگیر رضوی‌ زاده‌ ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
  جبرئیل کنعانی ارومیه زندانی اعدام به جرم موادمخدر محکوم به اعدام 19-5-1395
  صلاح عارفی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری جلسه ای مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 19-5-1395
  شرارە محمودی مەریوان مدنی بازداشت به اتهام برگزاری جلسه ای مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر 19-5-1395
  بیژوان مصطفی شابالدین کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 20-5-1395
  ژالە قادرزادە سردشت مدنی مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 21-5-1395
  اسماعیل بسامی مریوان سرباز مقتول بدلایلی نامشخص و اثابت سه فشنگ شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جنازه مقتول تحویل خانواده داده شد 22-5-1395
        رضاآیینی مرگورارومیه کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 23-5-1395
  هادی مینویی مریوان کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 25-5-1395
  آزاد….. “تفلی” مریوان کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-5-1395
  خالد بنگینی “هی” اشنویه کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 27-5-1395
  عزیز  ناصری مریوان معلم اخراج با حکم مراکز امنیتی از ادامه کار محروم 27-5-1395
  بهاالدین گل محمدی “گورباول”سقز کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 27-5-1395
  حکیم شجاعی “گندویلە” اشنویه مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم سیاسی از سوی اداره اطلاعات دستگیر 28-5-1395
  علی مولان‌نیا “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
  احمد مولان‌نیا “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
  علی عزیزی “گولان” سەردەشت کولبر بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
  بهنام پناهی سنندج مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 31-5-1395
  عمران احمدی پاوە مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 1-6-1395
  آسو رمضانزاده سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 1-6-1395
  مجید فاروقی سەڵماس کولبر مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 6-6-1395
  لزگین شعبانی سەڵماس کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 7-6-1395
  مصطفی خلیلی‌راد بجنورد نویسنده بازداشت  به اتهام نگارش موضوعی در مورد هویت خواهی کوردان خراسان از سوی مراکز امنیتی دستگیر 8-6-1395
  پویا حسین‌پناهی دێولان مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 8-6-1395
  علی رحمانی بانە مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 10-6-1395
  فیصل وفایی “سوسن آباد”ارومیه کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 13-6-1395
  درویش فەقی‌پوور ” سوسن آباد ” ارومیه کولبر مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 13-6-1395
  صیاد میرخانپور “براسپ” ارومیه کولبر مقتول با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و بعد از سه روز در بیمارستان جان سپرد 13-6-1395
  محمد الیاسی “چکو” سردشت کودک 8 ساله مقتول براثر انفجار مینهای کاشته شده جمهوری اسلامی در حین بازی کودکانه 15-6-1395
  محمدابراهیمی صلواتآبادمریوان نوجوان 15 ساله مجروحیت براثر مینهای کاشته شد از سوی  جمهوری اسلامی 16-6-1395
  عثمان بکوسی پیرانشهر کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 17-6-1395
  کمالاحمدنژاد گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به اعدام 16-6-1395
  مصطفیطاهازادە گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
  هلمت عبدالهی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
  سلیمان کوردی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
  سعید سیاهی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
  میلاد عبدی گامیش گلی بوکان مدنی بازداشت بە اتهام کشتن مهره ای وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران محکوم به 15 سال حبس 16-6-1395
  فرید لطیفی سنندج مدنی زندانی  به اتهام حمایت از تظاهرات دفاع از کوبانی محکوم به شش ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق 22-6-1395
  صلاح الداین میرزایی سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 24-6-1395
  امین علیپور سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 24-6-1395
  صلاح بورکە سوغانلو پیرانشهر کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-6-1395
  خورشید خسروی سوغانلو پیرانشهر کاسب مجروحیت براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 26-6-1395
  د. کریم فتاحپور ارومیه نماینده پیشین بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 27-6-1395
  پژمان ایمانی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
  امیر عبدالله زاده مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 6ماه حبس 27-6-1395
  محمد شکری مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
  هیمن غزالی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 5 ماه حبس 27-6-1395
  مطفر تالانی مهاباد مدنی بازداشت بە اتهام همکاری با حزبی کوردی محکوم به 6ماه حبس 27-6-1395
  هیوا دەستباز سقز مدنی بازداشت بدلایلی نامعلوم از سوی مراکز امنیتی دستگیر 28-6-1395
  اررکان سعیدی “گیچ”ارومیه کاسب مقتول براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 28-6-1395
  بهزاد م‌حمودنژاد “گیچ”ارومیه کاسب بازداشت بعد از شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مجروح و  دستگیر 28-6-1395
  داود چمنی مهاباد مدنی بازداشت به اتهام همکاری به حزبی کوردی دستگیر 29-6-1395
  سجاد تابانی ایلام مدنی بازداشت به اتهام همکاری به احزبی کوردی دستگیر 30-6-1395
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *