۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: بهمن ۲, ۱۴۰۰

یک کولبر در مرزهای بانە با ضرب گلولە زخمی شد

چاونیوز: سحرگاه امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰، یک کولبر اهل شهرستان بانە بانام “وریا حسینی” با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی سورین زخمی شد. این کولبر بدون هشدار قبلی و با شلیک سه گلوله بشدت زخمی و به بیمارستان “صلاح الدین” در بانه منتقل شدە است.

ادامه نوشته »