۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: آبان ۳۰, ۱۴۰۰

دو فعال محیط زیستی پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

چاونیوز: روز یکشنبه ٣٠ آبان‌ ١۴٠٠، دو فعال محیط زیستی اهل پیرانشهر به نام‌های “جهانگیر ساغرنیا” و “خبات ختیال” با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شدند. این دو فعال حوزە محیط زیست، روز چهارشنبە ٢۶ آبانماە توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند.

ادامه نوشته »

کشتە و زخمی شدن ١۵٣ کولبر و بازداشت ۴٠٧ شهروند

چاونیوز: طی دوماهە پاییز ١۴٠٠(مهر و آبان) دستکم ١٩ کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشتە و یا زخمی شدە و ١١۴ شهروند بە اتهامات سیاسی امنیتی بازداشت شدەاند. بەگزارش مرکز آمار “چاونیوز”(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، کشتە و زخمی شدن ١٩ کولبر طی دو ماهە پاییز درحالی است کە، …

ادامه نوشته »

با خودکشی دو جوان بیست و ١٨ سالە، طی دوماه ٩ جوان و نوجوان در شهرهای کوردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

چاونیوز: طی دو ماه “مهر و آبان” دستکم ۵ زن و ۴ مرد در شهرهای کردستان بە دلایل گوناگون بە زندگی خود پایان دادەاند. بەگزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، روز چهارشنبه ٢۶ آبان‌ماه، یک جوان ١٨ ساله به نام “سروش رحمانی” اهل روستای “هانی گرمله” از توابع بخش نوسود …

ادامه نوشته »