۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: آبان ۱۶, ۱۴۰۰

کشتە و زخمی شدن دستکم ١۵ شهروندبە دلیل انفجار مین

چاونیوز: از اول سال جاری تاکنون دستکم ٣٣ تن قربانی حادثە انفجار مین شدەاند کە هویت ١۵ تن از آنان برای “چاونیوز” احراز شدە است. بەگزارش مرکز آمار “چاونیوز”(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، طی یک ماە و نیم فصل پاییز سال جاری دستکم ٨ شهروند بە دلیل انفجار مینهای کاشتە …

ادامه نوشته »

بازداشت دستکم ٣۵١ شهروند، فعال سیاسی، مدنی، فرهنگی و… کورد طی ٧ ماە اخیر

چاونیوز: از اوایل سال جاری تاکنون دستکم ٣۵١ شهروند بەاتهامات گوناگون سیاسی امنیتی بازداشت شدند. بەگزارش مرکز آمار “چاونیوز”(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از اول پاییز سال جاری تاکنون دستکم ۵٨ تن را در کوردستان بەاتهام فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسلامی و عضویت یا همکاری …

ادامه نوشته »

کشتە و یا زخمی شدن ١۵٠ کولبر از اول سال تاکنون

چاونیوز: دستکم ١۵٠ کولبر و کاسبکار کورد از اول سال تاکنون(١۵ آبان ماه) کشتە و یا زخمی شدەاند. بەگزارش مرکز آمار چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، طی یک ماه و نیم فصل پاییز حداقل ١۶ کولبر و کاسبکار با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، سقوط از ارتفاع بە دلیل تعقیب و …

ادامه نوشته »

دستکم ٣٢ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند

چاونیوز: حکم اعدام دستکم ٣٢ زندانی کورد در زندانهای ایران اجرا شدە است. بەگزارش مرکز آمار “مرکز حقوق بشر کوردستان ایران”، از اول سال ١۴٠٠ تاکنون (١۵ آبان ماه) دستکم ٣٢ زندانی کورد در زندانهای ایران کە پیشتر بە اعدام محکوم شدە بودند، بەدار آویختە شدەاند. طی نیمە اول فصل …

ادامه نوشته »

یک شهروند زن اهل ایلام بە یک سال زندان محکوم شد

چاونیوز: یک شهروند زن از سوی دادگاه انقلاب سقز بە صورت غیابی بە یک سال زندان محکوم شد. بە گزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، یک شهروند زن ٢١ سالە اهل ایلام به نام “فاطمه کریمی” فرزند یداله از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” …

ادامه نوشته »