۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: مرداد ۱۰, ۱۴۰۰

تخریب محیط زیست، خطر خشک شدن جویبارها و چاههای کشاورزی بستر رودخانە “گادر”

چاونیوز: علیرغم هشدار فعالین زیست محیطی مبنی بر خطر تخریب بستر رودخانە “گادر” شهرستان اشنویە، برخی از کارخانجات شن و ماسە همچنان با رانت و ارتشا بە برداشت بی رویە ماسە از بستر این رودخانە ادامە میدهند. بە گزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، برداشت غیراصولی و غیرعلمی مصالح از …

ادامه نوشته »

دو شهروند دیگر در مهاباد بازداشت شدند

چاونیوز: دو شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند. بەگزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، روز یک شنبە ١٠ مردادماه، دو شهروند ساکن روستای “اگریقاش” از توابع شهرستان مهاباد بانامهای “رزگار عینالو” و “احد سونە” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند. این دو شهروند بدون …

ادامه نوشته »

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای اطلاعاتی

چاونیوز: یک شهروند اهل شهرستان مهاباد از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نامشخصی انتقال دادە شد. بەگزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کوردستان ایران)، صبح امروز یک شنبە ١٠ مردادماه ١۴٠٠، نیروهای ادارە اطلاعات با چندین خودرو بە روستای “اگریقاش” از توابع شهرستان مهاباد هجوم بردە و یک شهروند ساکن …

ادامه نوشته »