۹ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: دی ۱۸, ۱۳۹۹

کلیه کارگران تعاونی ١۶٣ کارخانه آسفالت سنندج ازخراج شدند.

چاونیوز: روز چهارشنبە ١٧ دیماه ١٣٩٩، کارفرمای تعاونی ١۶٣ کارخانه آسفالت سنندج، کلیه کارگران خود که بالغ بر ٣٠ نفر میباشند را از کار اخراج کردە است. طبق تصمیم کارفرما، کارگران شاغل در این کارگاه از تاریخ ۴ دیماه سال جاری اخراج و کارفرما آنها را به بیمه بیکاری فرستاده …

ادامه نوشته »