۱۷ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: پریسا، سیفی، دادگاه، اعتصاب

ممانعت قاضی سعیدی با آزادی موقت پریسا سیفی

چاونیوز: پریسا سیفی، فعال فرهنگی و مدنی کرد مدت دو هفتە است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و قاضی سعیدی با آزادی موقت وی مخالفت میکند. بنابر گزارش مرکز حقوق بشر شرق کردستان، روز شنبە ٣ اسفند ٩٨، خانوادە پریسا سیفی برای آزادی موقت وی وثیقە درخواستی از سوی …

ادامه نوشته »