۸ خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: راپۆرت

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران

چاونیوز:  کشتە و زخمی شدن ۵۴ کولبر، بازداشت ١٨٧ نفر، صدور ٢٧٣ سال زندان علیە ٨٠ زندانی سیاسی کرد طی مدت سە ماهە آخر سال ١٣٩٨. (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە آخر (زمستان ١٣٩٨ شمسی) …

ادامه نوشته »