۱۳ فروردین سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بانک زندانیان سیاسی

جبیب الله لطیفی

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته”مهندسی صنایع” در دانشگاه ایلام بود. درتاریخ:1/8/1386 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محارب با خدا دستگیر و محکوم به اعدام شد. وی در خیابان ادیب شهر سنندج از سوی مسئولین اداره ی اطلاعات دستگیر و بعد از بازداشت نزدیک به چهارماه در …

ادامه نوشته »

جمال قادرنژاد

جمال قادرنژاد جمال قادرنژاد دارای چهل سال سن و اهل روستای حاجی حسن از توابع شهر میاندوآب که تا کنون دو بار محکوم به تحمل زندان شده است. بار نخست در سال 1378 به مدت چهارسال تحمل حبس نمود و با دیگر نیز در سال 1391 دستگیر و بمدت پنج …

ادامه نوشته »

بختیار معماری

بختیار معماری بختیار معماری دارای چهل و یکسال سن و اهل شهر مریون در استان سنندج است. در تاریخ: 13/6/1389 دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب در شهر مریوان به ریاست قاضی لطفی محکوم به اعدام شد.

ادامه نوشته »

تبعید یوسف کاکه ممی به زندان مرکزی تبریز

یوسف کاکه‌ممی زندانی سیاسی کرد زندان ارومیه به زندان مرکزی تبریز تبعید شد. یوسف کاکه‌ممی زندانی سیاسی کرد کە روز پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، به دستور مدیریت داخلی زندان ارومیه به دفتر مدیریت فراخوانده شده بود، بصورت غیرمنتظره به دفتر نگهبانی زندان منتقل و همراه با دستبند به زندان …

ادامه نوشته »