امروز تاریخ 10 دسامبر سال 2019 میلادی
آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران، تابستان 1396

233 مورد نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سەماهەتابستان١٣٩٦

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاە‌های قضای و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی طی مدت سە ماە تابستان 233 مورد نقض حقوق بشر روی دادە است. در حالیکە کشتار کولبران و مردم کاسبکار در مناطق مرزی کردستان حساسیت بیشتری یافتەاست و تنها در شهریور ماە …

ادامه نوشته »