امروز تاریخ 26 ژانویه سال 2020 میلادی
آموزش وردپرس

یک شهروند کورد جهت تحمل حبس بە زندان اشنویە منتقل شد

یک شهروند کورد کە بە 4 سال زندان تعزیری محکوم گردیدە بود جهت اجرای حکم، بازداشت وبە زندان اشنویە انتقال یافت
روز یکشنبە دهم آذرماە یک شهروند کورد بنام سلیم پیروتی ساکن شهرستان اشنویە کە از سوی دادگاە انقلاب بە 4 سال حبس تعزیری محکوم شدە بود بە زندان این شهر انتقال یافت

شایان ذکر است نامبردە کە بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بعدازاینکە خودرا بە مقامات جمهوری اسلامی تسلیم کردە دادگاە انقلاب شهرستان اشنویە مشارالیە را بە 4 سال زندان تعزیری محکوم نمودە و جهت اجرای حکم و تحمل حبس بە زندان این شهر انتقال دادە شد

منابع مطلع در این خصوص گفتەاند کە سلیم پیروتی با آنکە از سوی ادارە اطلاعات اماننامە دریافت کردە است اما با این حال دستگاە قضایی نامبردە را بە 4 سال زندان محکوم نمودە است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *