۲۱ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

نامه  ۲۲ فعال مدنی، فرهنگی و حقوق بشری کردستان: آنها را اعدام نکنید، بگذارید زندگی کنند

۲۲فعال مدنی، فرهنگی و حقوق بشری در کردستان با نوشتن نامه یی خواسته اند، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اعدام نشوند. در این نامە خطاب بە مسئولان آمدە است به پاسداشت انسانیت این درخواست رو بە آنها منتشر شدە است. مین این نامە بە شرح ذیل است: …

ادامه نوشته »