۱۲ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: تیر ۲۳, ۱۳۹۷

بازداشت گستردەی شهروندان شرق کردستان، توسط نیروهای امنیتی ایران

طی هفتەی گذشتە نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در شرق کردستان بە بهانەهای مختلف اقدام بە بازداشت گستردەی شهروندان نمودند. رژیم جمهوری اسلامی، با هدف سرکوب مردم و حراس از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی علیە اقدامات مافیایی انتقال نفت توسط سازمان تروریستی سپاەپاسداران از طریق راەهای “شرق کردستان” کە …

ادامه نوشته »