۱۹ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

کشتەشدن سه کولبر و کاسبکار دیگر از سوی هنگ مرزی سردشت و بانە

دو کولبر در بانە با اصابت گلوله در بانه جان خود را از دست دادو یک کاسبکار مهابادی هم در سردشت کشته شد. سحرگاه دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، دو کولبر به نامهای «حیدر فرجی» ٢١ ساله از اهالی روستای «ششه» و «قادر بهرامی» ۴۵ ساله از اهالی روستای «وزمله» در …

ادامه نوشته »