۱۲ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: تیر ۱۹, ۱۳۹۶

احضار روزنامە نگاری کورد بە دادسرای سقز

روزنامە نگار کورد سقزی بە اتهامات سیاسی بە دادسرای انقلاب این شهر احضار شد. روزنامەنگار سقزی بە نام ” نادر مجیدیان” در احضاریەای کە  از سوی دستگاە قضایی  بە وی ابلاق شد جهت رسیدگی بە پروندە در دادسرای انقلاب شهر سقز حضور یابد. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش …

ادامه نوشته »