۱۵ مرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: تیر ۱۱, ۱۳۹۶

کشتە و زخمی شدن دو کولبر در شهر بانه

شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە سوی دستەای از کولبران دوکشتە و زخمی در پی داشت. سحرگاه امروز شنبە ١٠ تیرماه، نیروهای مسلح ایران در در اطراف روستای “کندە سورە” واقع در مرز بانە بە سوی ٨ کولبر شلیک کردەاند کە در پی آن یک کولبر کشتە شدە و ١ …

ادامه نوشته »