۱۵ مرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

زندانی سیاسی کرد پس از چهار ماه بازداشت با قرار وثیقە سنگین آزاد شد

چاونیوز: زندانی سیاسی کرد پس از بیش از چهار ماه بازداشت با قرار وثیقە آزاد شد.

بە گزارش چاونیوز، روز چهارشنبە ١٨ تیر ١٣٩٩، زندانی سیاسی کرد “سلام بازرگانی” با وثیقە سنگین ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه از زندان نقدە آزاد شد.

ین شهروند طی چهار ماه گذشتە در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە محبوس بودە و روز شنبە ١۴ تیرماه پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە بود.

سلام بازرگانی روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ همراه با پنج شهروند دیگر اهل پیرانشهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود. محمد ابراهیم زادە روز دوشنبە با وثیقە ٨٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *