۱۸ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

ممانعت قاضی سعیدی با آزادی موقت پریسا سیفی

چاونیوز: پریسا سیفی، فعال فرهنگی و مدنی کرد مدت دو هفتە است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و قاضی سعیدی با آزادی موقت وی مخالفت میکند.

بنابر گزارش مرکز حقوق بشر شرق کردستان، روز شنبە ٣ اسفند ٩٨، خانوادە پریسا سیفی برای آزادی موقت وی وثیقە درخواستی از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب را آمادە و بە این شعبە رفتەاند، اما قاضی سعیدی اعلام کردە است کە این سند ارزشی معادل ٧٠ میلیون دارد و آن را نپذیرفتە است. بە گفتە یک منبع مطلع، کارشناس حکومتی ارزش سند مذکور را کە سند یک خانە دو طبقە بودە بیش از ۴٠٠ مییلیون تومان تشخیص دادە و این در حالی است مبلغ درخواستی برای آزادی پرسیا ٣٠٠ میلیون تومان بودە است.

همچنین این منبع مطلع  اعلام کرد کە، خانوادە سیفی سند دیگری را نیز بردەاند کە قاضی سعیدی با آن مخالفت نمودە و بە آنها گفتە است فردا برگردید تا بگویم چکار باید بکنید!

از طرف دیگر، پریسا سیفی از ١۴ روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە و وضعیت جسمانی وی وخیم می باشد.

پرونده خانم سیفی به مدت ۴ هفتە است کە به دادگاه انقلاب سنندج انتقال داده شدە، اما هر بار به بهانەای به تعلیق انداختە می شود.

پریسا صیفی روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شدە است.

پریسا سیفی فارغ تحصیل رشتە هنر (طراحی و گرافیک) و سابقە عضویت در ارکسترای فلارمونیک سنندج را دارست. وی از بازیگران فیلم “مینتی” بودە و سال ٢٠١٧ نیز در برنامە هنری کرد آیدل شرکت کردە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *