۲۴ مرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

احضار یک پیرمرد 60 سالە بە اطلاعات روانسر

اداره اطلاعات روانسر طی تماسی تلفنی با محمد مروتی ساکن پیشین شهر روانسر در جوانرود وی را به به اجبار به اطلاعات شهرستان روانسر احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادەاند.

بنا بە گزارش خبرنگار کردستان و کرد روز دوشنبە، 25 تیرماه محمد مروتی بە ادارەی اطلاعات روانسر احضار شدە و برای یک ساعت متوالی توسط چند بازجو در مورد بستگانش که در خارج از ایران ساکن هستند، مورد سوال و جواب قرار گرفتە و در آخر به اجبار چند برگه مبهم را به نامبرده که یک پیرمرد 60 ساله و دارای زندگی عادی است امضا کردەاند. بازجوهای ادارەی اطلاعات شدیدا درباره فعالیت سیاسی بستگانش و ارتباط انها با اپوزیسیون مخالف رژیم ایران به وی هشدار داده و وی را تهدید بە بازداشت و تاوان سنگین کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *