۱۷ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بازداشت گستردەی شهروندان شرق کردستان، توسط نیروهای امنیتی ایران

طی هفتەی گذشتە نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در شرق کردستان بە بهانەهای مختلف اقدام بە بازداشت گستردەی شهروندان نمودند.

رژیم جمهوری اسلامی، با هدف سرکوب مردم و حراس از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی علیە اقدامات مافیایی انتقال نفت توسط سازمان تروریستی سپاەپاسداران از طریق راەهای “شرق کردستان” کە در پی آن دەها تن از شهروندان اهل سنندج جان باختند، در هفتەای کە گذشت اقدام بە بازداشت‌های گستردە در سراسر کردستان نمود.
شایان ذکر است کە اقدامات هدفمند رژیم در راستای ملیتاریزە نمودن شهرهای شرق کردستان با بازداشت و فراخواندن شهروندان بە ادارەی اطلاعات جهت ترساندن و ارعاب با اعمال خشونت آمیز و نقض حقوق اولیەی شهروندی همراه بودە است.
در همین راستا، بر اساس اخبار منتشر شدە در شبکەهای اجتماعی فعال در شرق کردستان چندین تن از شهروندان بازداشت و یا مفقود شدەاند کە نام برخی از آنان بدین شرح است؛
سوران احمدی شهروند اهل پاوە کە روز پنج شنبە (٢١ تیر ٩٧ / ١٢ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی ادارە اطلاعات این شهر احضار و بازداشت گردید.
”واحد امین پور“ کە در روز سەشنبە (١٩ تیر ٩٧ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٨)، و طی یورش نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە منزلش بازداشت شد.
همچنین سە تن از شهروندان اهل مریوان بنام‌های “عطا فتاحی” فرزند محمد، اهل روستای سردوش – “وریا فرجی” ، اهل روستای نی – و”هوشیار کسرایی” ، اهل روستای نی کە همگی توسط ادارەی اطلاعات مریوان بازداشت شدەاند.
و ” سام عباسی “، از فعالان مدنی و پیرو “آیین یارسان” کە طی ماه های گذشتە در امر کمک و امداد رسانی بە مردم مناطق زلزلە زدە استان کرماشان نقش عمدەای داشتە نیز روز پنج شنبە (٢١ تیر ٩٧ / ١٢ ژوئیە ٢٠١٨)، توسط نیروهای امنیتی رژیم در شهر کرماشان بازداشت و بە محل نامعلومی منتقل شد.
شایان ذکر است کە همگی بازداشت شدگان در بخشی از اتهاماتشان بە همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی متهم شدەاند.
در همین راستا “عرفان رشیدی” اهل پاوە نیز کە پیشتر در بازداشت ادارەی اطلاعات کرماشان بسر میبرد با قید وثیقە و بصورت موقت آزاد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *