۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی در سال 1395 خورشیدی

در سال 1395 حداقل 488 حالت نقض حقوق بشر در کردستان ایران روی دادە که از سوی کانون حقوق بشر کردستان ایران ثبت شد.

براساس بانک اطلاعاتی کانون حقوق بشر کردستان ایران در طول این سال، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حداقل 52 کولبر و کاسبکار را با شلیک مستقیم به قتل رساندەاند.

همچنین بر اثر تعقیب و گریز نیروهای دولتی، حداقل 14 کولبر دیگر نیز بدلیل سقوط از ارتفاعات کوهستانی، سکته و برودت سرما یا ماندن زیر کولاک برف جان باختەاند.

در پی این حملات و سرکوب کولبران و کاسبکاران مناطق مرزی، 36 تن دیگر نیز از آنان مجروح شده و البته باید ذکر کرد که تعداد بی شماری نیز حیوانات بارکش کاسبکاران مرزی توسط نیروهای دولتی هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشته شدە و بیش از دهها میلیارد تومان اجناس و کالای کاسبکاران توسط نهادهای دولتی ضبط و مصادره گردیدە است.

در طول این یکسال، حکم اعدام 62 زندانی کرد در زندانهای جمهوری اسلامی اجرا شدە که بر اساس اخبار منتشره از سوی نهادهای دولتی بیشتر این افراد به جرم حمل یا خرید و فروش موادمخدر اعدام شدەاند. در بین این اعدام شدگان اسم محمد عبداللهی هم بە چشم می‌خورد کە به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی مخالف با رژیم اعدام شدە است. طی سال 1395 همچنین 3 زندانی نیز در زندانهای جمهوری اسلامی به طرز مشکوک جان باختەاند.

انفجار مینهای کاشته شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در طول این یکسال هم حداقل 26 تن قربانی در پی داشته است. بر اثر انفجار این مین‌ها دست کم 6 تن کشتە و 20 تن دیگر نیز مجروح شدەاند.

براساس بانک اطلاعاتی کانون حقوق بشر کردستان ایران نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان حداقل 284 تن را به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کوردی مخالف با رژیم بازداشت و زندانی کردەاند.

شماری از این نازداشت‌شدگان با قرار وثیقەهای سنگین بە طور موقت  آزاد و حداقل 85 تن از این بازداشت‌شدگان بعد از محاکمە به تحمل زندان از سه ماه تا 25 سال محکوم و در کل این 85 تن به 5852 ماه حبس محکوم شدەاند. همچنین دو زندانی کرد دیگر که هرکدام به تحمل بیش از 10 سال اضافە حبس محکوم شدە که اتهام یکی از این دوتن، نامەنگاری به احمد شهید بودە که بابت همین اتهام به تحمل 5 سال حبس محکوم شدە است. دیگر زندانی نامبردە نیز با تشکیل پروندەای امنیتی برای او بە اضافە حبس 10 سالە محکوم شدە و  دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی دیگر را نیز به اتهام فعالیت امنیتی مجرم شناخته و محکوم به اعدام کردە است.

سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در حوزەی دانشگاه نیز باعث شدە در سال 1395 شمسی چهار استاد دانشگاه از تدریس در دانشگاه محروم و اخراج شوند، همچنین دو دانشجو نیز با دستور نهادهای امنیتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند.

ماشین ترور و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی علیه حزب دموکرات در طول این یک سال نیز موجب شهادت جمعی از اعضای این حزب شد.

در چندین حادثه و در چندین مکان متفاوت در حالیکه پیشمرگەهای حزب دموکرات کوردستان و حزب دموکرات کوردستان ایران در راستای کار و فعالیت سازمانی و تشکیلاتی در داخل کشور در حال فعالیت بودند، بە کمین نیروهای مسلح دولتی افتادە و مورد حمله قرار گرفتند. دست سیاه ترور رژیم جمهوری اسلامی در شب یلدا (21 دسامبر2016) هم به مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان رسید و در مجموع تعداد 21 پیشمرگه و مبارز کرد قربانی سیاست ترور رژیم جمهوری اسلامی شدند.

لاز به ذکر اینکه اطلاعات و دادەهای زیر کە در این لیست منتشر شدەاند تنها براساس اخبار و گزارشاتی تهیه شده کە بە دست کانون حقوق بشر کردستان ایران رسیدە است وگرنه مطمئنا قربانیان سیاست خشونت و نقض حقوق بشر در کردستان بیش از این ارقام و تعداد می‌باشد.

در ذیل جدولی آماری از نقض حقوق بشر در کردستان ایران توسط نهادهای دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی در طول سال 1395 منتشر شده است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *